Ga direct naar inhoud

Wilde bloemen

Het valt veel mensen op: insecten, bloemen en vogels verdwijnen uit ons landschap. Zonder wilde bloemen, geen insecten en zonder insecten geen vogels. Daarom riep Natuurmonumenten in 2019 iedereen op heel Nederland in bloei te zetten. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Ruim 230.000 mensen hielpen mee. Samen zorgden we voor 361.000 m² meer wilde bloemen in Nederland. Natuurmonumenten is bijzonder trots op dit resultaat! Het is hoopvol dat zoveel mensen in actie willen komen voor de natuur en biodiversiteit in Nederland.

Maak plaats voor wilde bloemen

Waar zijn de wilde bloemen gebleven?

Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen. Ze kleurden ons landschap en vormden een thuis voor insecten en vogels. In elke willekeurige wegberm kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden, langs paden en wegen was volop plek om te groeien en te bloeien. Van de ruimte die wilde planten in 1900 hadden, is nog maar 6 procent over. Anno 2019 ziet ons land er totaal anders uit en zijn nog maar weinig plekken geschikt voor wilde bloemen.

De oorzaken

In 2018 is de stand van insecten in ons land onderzocht. De schrikbarende conclusie: twee derde van alle insecten verdween in nog geen 30 jaar. In diezelfde tijd verdwenen ook de wilde bloemen uit ons landschap. Dat kan geen toeval zijn. Oorzaak is vooral de intensivering van de landbouw, want op de akker of in de weide is alleen nog ruimte voor het verbouwde gewas en geen ruimte meer voor natuur. Ook de verstedelijking en de infrastructuur maakten een einde aan de vanzelfsprekendheid van wilde bloemen in ons landschap. En daarmee ook de aanwezigheid van vlinders, insecten en veel vogels. De impact van dit verlies is enorm. De biodiversiteit holt achteruit.

Maak plaats voor wilde bloemen!

Een enkele wegberm of akkerrand daargelaten, vind je de variëteit aan wilde bloemen vooral in natuurgebieden. Boswachters beheren de laatste reservaten met bloemrijke akkers en bonte weides. Vaak kleine gebieden van elkaar gescheiden door bloemloze landbouwgebieden. Om het tijd te keren, riep Natuurmonumenten in 2019 iedereen op plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur.

Velden vol wilde bloemen

Aan onze oproep is massaal gehoor gegeven. Ruim 230.000 mensen hielpen mee Nederland in bloei te zetten. Zij vroegen bij ons een actiepakket voor wilde bloemen met bloemzaad aan. Dat is goed voor een geurende bloemenzee met een omvang van maar liefst 60 voetbalvelden. Ook bedrijven, kinderen, scholen en gemeentes hielpen mee. Op eigen grond gaf Natuurmonumenten nog meer ruimte aan wilde bloemen. Op 73.600 vierkante meters extra gonst het nu van de bijen en vlinders in velden vol wilde bloemen. In totaal zetten alle mensen samen met Natuurmonumenten 361.000 m² in bloei. 

Natuurmonumenten is bijzonder trots op dit resultaat! Het is hoopvol dat zoveel mensen in actie willen komen voor de natuur en biodiversiteit in Nederland.

Stap gezet

Overal in het land is nu een stap gemaakt om Nederland bloemrijker te maken. Mensen hebben mensen tuinen, bermen, schoolpleinen, randen langs akkers en weilanden ingezaaid met bloemen. Een kleine stap, maar wel één die laat zien dat we samen iets kunnen bereiken voor de natuur.  En samen met onze achterban gaan wij door om de biodiversiteit te herstellen en de natuur weer in balans te brengen.

Wil je ook meer bloemen en dieren in je tuin? Bekijk hier onze tuintips

Acties voor meer wilde bloemen

Honderdduizenden mensen hielpen mee Nederland in bloei gezet. Er werd kwistig gezaaid in tuinen, bermen, schoolpleinen, randen langs akkers en weilanden. Bekijk waar en hoe zij dat deden.

Nieuws over wilde bloemen