Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeven kraanvogels geboren in het Korenburgerveen

23 juni 2022 | Jantine Wesselink

Met gepaste trots kunnen we melden dat er dit voorjaar zeven jonge kraanvogels zijn geboren in het Korenburgerveen bij Winterswijk. Omdat de dieren zich meesterlijk goed kunnen verstoppen en zich maar moeilijk laten zien, wisten we lange tijd niet om hoeveel kuikens het zou gaan.

kraanvogelpaar met jongen Korenburgerveen 2022

Goed kraanvogeljaar

"Sinds vorige week kunnen we met zekerheid zeggen dat er bij de in totaal vier broedende kraanvogelparen zeven jongen uit het ei zijn gekropen. Het zijn sneaky beesten. Ze kunnen zich goed verstoppen. De vogel is sinds 2008 terug in het Korenburgerveen en dit is wel een uitzonderlijk goed kraanvogeljaar", vertelt André Westendorp, gebiedsboswachter en coördinator voor Natuurmonumenten voor de gebieden rond Winterswijk.

Rustige kraamtijd

Om de dieren bij het broeden niet te storen, is het kerngebied van het Korenburgerveen niet toegankelijk voor publiek. Die maatregel nemen we samen met onze buren, de Stichting Marke Vragenderveen. Ook vragen we het publiek in het broedseizoen - van 15 maart tot 15 juli - de noodzakelijke rust in de natuur te waarborgen. We merken dat het publiek daar gehoor aan geeft.

Zelf kraanvogels zien

De kraanvogel is in ons land één van de grootste vogels. Een vogel met een stijlvolle paringsdans en een typische trompetachtige roep. De zeldzame vogel voelt zich meer en meer thuis in de Nederlandse natuur. Rondom het Korenburgerveen ligt wandelroute het Schaddenpad. Wie heel goed oplet kan een glimp opvangen van de kraanvogels mét jongen. Meer informatie over de kraanvogel.

Kraanvogelkuikens in het Korenburgerveen

Kraanvogelpaar met twee jongen twee jaar geleden

Natura 2000 gebied

Het Korenburgerveen is het grootste moerasgebied van oost-Nederland. Het bevat levend hoogveen, elzenrijke moerasbossen, natte heideveldjes en orchideeënrijke blauwgraslanden. Hier leven zeldzame plant- en diersoorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van veel en voedselarm water. Vanwege deze bijzondere natuurwaarden is het Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000 gebied.

Werken aan geschikt leefgebied

Door een teveel aan stikstof en drie droge zomers hebben veel soorten in het Korenburgenveen het heel moeilijk. Daarom zijn maatregelen nodig om deze unieke natuur te behouden en te versterken. Voor bijvoorbeeld de kraanvogel. In het Korenburgerveen gaat het met name om de waterhuishouding op orde te brengen, zodat het hoogveen altijd voorzien is van voldoende en schoon water. 

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink