Mentink

Projecten in Mentink

  • Korenburgerveen
    Project

    Natuurherstel Korenburgerveen

    Het Korenburgerveen bestaat uit hoogveen, moerasbos, heide en voedselarme graslanden. Natuurmonumenten heeft hier maatregelen genomen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden kunnen worden en het proces van de vorming van hoogveen weer kan functioneren.

  • logo