Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer

31 mei 2017 | Angelique Aerts

De waterzuiveringsinstallatie bij het Naardermeer wordt grootschalig gerenoveerd. De installatie haalt fosfaat uit het Vecht-water vóórdat het water het Naardermeer instroomt. De huidige installatie, aan de noordwestzijde bij molen de Onrust, is versleten. De renovatie start in het najaar van 2017 en duurt ongeveer een jaar.

Grootschalige renovatie waterzuivering Naardermeer

<h3>Fosfaat verwijderen voor waterkwaliteit en natuur</h3>
<p>De totale kosten van de renovatie van de fosfaat-zuivering bedragen € 1,68 miljoen. Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel Gooi en Vecht bundelen samen de krachten om deze renovatie te realiseren. Zo draagt provincie Noord-Holland € 1 miljoen bij, Natuurmonumenten €200.000 en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht €480.000.</p>
<p>Waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer: “Het is mooi dat drie partijen gezamenlijk de renovatie mogelijk maken. Defosfateren van het water dat het Naardermeer instroomt, is noodzakelijk voor een goede waterkwaliteit. Met de nieuwe installatie bereiken we in het Naardermeer het allerhoogste waterkwaliteitsniveau van ons gehele beheergebied. Dat is ook goed nieuws voor flora en fauna.”</p>
<p>Gedeputeerde Cees Loggen: “Het Naardermeer is een prachtig gebied en maakt samen met de duinen, de Vechtplassen en de veenweidegebieden deel uit van het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. De provincie zet zich in voor het behoud van deze natuurgebieden. We ondersteunen de natuurbeheerders en waterschappen bij het beheer van de gebieden, zodat iedereen er van kan blijven genieten.”</p>
<h3>Waterbeheer in het Naardermeer</h3>
<p>Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. Het gebied is geliefd vanwege de vele waterplanten en bijzondere diersoorten, zoals de zeldzame purperreiger en de ringslang. Het Natura-2000-gebied ligt hoger dan de omgeving. Hierdoor stroomt er continu water via de ondergrond uit het meer weg. Het waterschap voert water uit de Vecht aan om het water op peil te houden. Dat water bevat meer fosfaat dan goed is voor de flora en fauna. De waterzuiveringsinstallatie haalt het teveel aan fosfaat uit het water.</p>
<p>Directeur Natuurbeheer (Natuurmonumenten) Teo Wams: “De waterkwaliteit is heel belangrijk voor de natuur. In het Naardermeer leven veel soorten planten en dieren vanwege de goede waterkwaliteit, zoals de otter. Natuurmonumenten is daarom blij met de renovatie van de fosfaatinstallatie.”</p>
<h3>Bezoek het Naardermeer</h3>
<p>Van april tot en met oktober kan je met de boswachter mee varen op het Naardermeer. Een overzicht van de excursies vind je hier: <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten">www.natuurmonumenten.nl/a…;

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts