Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Naardermeer

Purperreiger Naardermeer vliegend

Oase van rust

Jac. P. Thijsse zei: ‘t allermooist en allerrijkst is ons Naardermeer’. Deze grondlegger van Natuurmonumenten redde de plek waar ik werk. Een oase van rust vlakbij Amsterdam. Als ik de plas op vaar, zie ik altijd wel een ijsvogel. De natuur is hier zoals natuur hoort te zijn - dankzij Jac. P. Thijsse en Natuurmonumenten!

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts

Boswachter van dit gebied

Meer over Naardermeer

Over het gebied

Helder water, dicht moerasbos en drassige weilanden; het Naardermeer ligt als een groene oase tussen Amsterdam en Hilversum. Zeldzame dieren als de otter en purperreiger voelen zich helemaal thuis in dit beschermde natuurgebied. Je kunt het gebied bezoeken door met de boswachter een vaartocht te maken met de fluisterboot, een wandeling rond het meer te maken of een fietstocht over de stille polderweggetjes.

Het Naardermeer bestaat uit enkele grote en kleinere meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Eromheen liggen moerasbossen en weilanden met ondiepe plassen. Allerlei dieren en planten profiteren van deze natte omstandigheden. In het gebied broeden meer dan 75 soorten vogels. Zo broedt de zeldzame purperreiger in de rietkragen midden op het meer. Daar zijn ze veilig voor vossen.

Tip voor vogelliefhebbers: er zijn maar liefst vijf observatiepunten rondom het Naardermeer, dus vergeet je verrekijker niet! Vooral de Hilversumse Bovenmeent is een vogelparadijs. Met een beetje geluk zie je hier grote zilverreigers, lepelaars, blauwborsten, zomertalingen, waterrallen en (stelt)kluten.

Ons eerste natuurgebied

Het Naardermeer is de aanleiding geweest om Natuurmonumenten op te richten. Een eeuw geleden wilde de gemeente Amsterdam een vuilstortplaats maken van het gebied. Daartegen kwamen natuurbeschermers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans in verzet. Ze richtten in 1905 de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op en kochten het Naardermeer voor 160.000 gulden.

Het aankopen en veilig stellen van natuur doen we nog steeds. Daarnaast proberen we de natuur ook te versterken. Bijvoorbeeld door verbindingen te maken tussen bestaande natuurgebieden. In 2013 verbonden we met twee nieuwe natuurpassages onder de provinciale weg N236 het Naardermeer en de Ankeveense Plassen. Dat gaf ruimte aan dieren en planten.

Het Naardermeer werd al eeuwen eerder bedreigd. Mensen probeerden het gebied in te polderen. Daarvan getuigen de kaarsrechte vaarten die door het Naardermeer lopen. In 1629 leek de droogmaking te lukken, maar om Amsterdam tegen de Spanjaarden te beschermen werd alles weer onder water gezet. Bij een nieuwe poging rond 1800 bleken de drie molens, waaronder molen De Onrust, niet voldoende capaciteit te leveren om het meer droog te leggen. In 1883 volgde een derde poging met een stoomgemaal, De Machine aan de Meerkade. De kosten bleken zo hoog, dat het Naardermeer behouden bleef.

De terugkeer van de otter

Het Naardermeer is al meer dan honderd jaar een beschermd natuurgebied. Maar ingeklemd tussen snelwegen en een drukke spoorlijn stond de natuur toch onder druk. Dankzij de nieuwe verbindingen met de Ankeveense Plassen vond de otter begin 2017 zijn weg terug naar het Naardermeer. Dat was voor het eerst sinds vijftig jaar. Zijn terugkeer bewijst dat het goed gaat met de natuur hier, want een otter stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving. Ook ringslangen, reeën, vossen en hazen en zelfs de das maken volop gebruik van de nieuwe natuurverbindingen.

Naardermeer

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Naardermeer

Nieuws

Direct naar

Naardermeer

Wat wij hier doen

Maaien en baggeren

Het Naardermeer is een laagveengebied met een plantenrijkdom die gevoelig is voor verdroging en voor teveel voedingstoffen in de bodem. Als we hier niets doen dan groeit het Naardermeer dicht en verandert het in bos. Door te maaien en te baggeren houden we het landschap open en de bodem voedselarm. Runderen helpen ons ook om het gebied open te houden. We zorgen ook dat het gebied nat blijft door in de zomer gezuiverd water binnen te laten en in de winter water af te voeren naar de Vecht. Dit alles kunnen we alleen met de hulp van onze leden!

Help mee