Naardermeer

Nieuws uit Naardermeer

 • Purperreigers op raster Naardermeer - Luc Hoogenstein
  08 februari 2022 | Angelique Aerts

  Riet beschermen voor broedplek zeldzame purperreiger Naardermeer

  Het Naardermeer is leefgebied van een prachtige moerasvogel; de purperreiger. Deze reigersoort broedt in rietkragen, maar ganzenvraat doet de rietgroei teruglopen. Ook dit jaar rasteren de boswachters de rietkragen in, zodat ganzen er niet bij kunnen. Dit bleek vorig jaar goed te werken met een recordaantal broedparen als gevolg.

 • Poster Naardermeer Vitusmavo
  10 december 2021 | Angelique Aerts

  Naardermeer inspiratie voor tekenexamen Vitusmavo

  De examenklas tekenen van de Vitusmavo werkte voor hun schoolexamen aan een grafisch product over het Naardermeer. Hun werken hangen nu in een expo in de bieb van Bussum.

 • N2000 herstel noordkant Naardermeer 2021
  15 november 2021 | Angelique Aerts

  Noordkant Naardermeer een stukje opener

  De topnatuur in N2000-gebied Naardermeer vraagt onderhoud. Aan de noordkant is leefgebied herstelt door het weghalen van struiken. Nu is er weer ruimte voor de ontwikkeling van moerasnatuur met vele soorten veenmossen, kleurige moerasbloemen en rietkragen.

 • Waterlelie onderwater Naardermeer
  04 november 2021 | Angelique Aerts

  Prachtige mini-docu Naardermeer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Water is de basis van de natuur in het Naardermeer. Samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is er afgelopen jaren hard gewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. Bekijk hun prachtige mini-docu over water en natuur in het Naardermeer.

 • Spreeuwen
  14 oktober 2021 | Angelique Aerts

  Grote zwermen spreeuwen boven Naardermeer: samen het bed in

  Het najaar is de tijd dat spreeuwen zich in grote groepen verzamelen, een prachtig natuurfenomeen! Aan het eind van de dag verzamelen ze zich om te slapen in de rietkragen van het Naardermeer. Waarom? Boswachter Angelique Aerts: ‘Zo’n grote wolk valt op en wijst soortgenoten de weg. Samen overnachten is nu eenmaal veiliger’.

 • Op hoge poten (steltkluut)
  29 september 2021 | Angelique Aerts

  Nieuwe broedvogel Naardermeer: de steltkluut

  Het Naardermeer is een nieuwe broedvogel rijker: de steltkluut. Een gracieuze vogel op hoge roze poten die maar zelden in Nederland broedt. Door baggerwerkzaamheden, die in het broedseizoen stillagen, ontstond een open stuk met ondiep water, precies wat de steltkluut zoekt.

 • Rembrandt Frerichs Trio kamermuziekfestival
  29 september 2021 | Angelique Aerts

  Prachtige concerten tijdens het Kamermuziekfestival in Fort Uitermeer

  Kom het weekend van 8, 9 en 10 oktober genieten van prachtige concerten in Het Plofhuis op Fort Uitermeer. Vooraf de concerten is een rondleiding over het fort.

 • Erf Stadzigt
  29 juni 2021 | Angelique Aerts

  Groene metamorfose voor entree Naardermeer

  Meer groen op het erf van Stadzigt; dat was de insteek van de make-over voor de entree van het Naardermeer. Ook de ontvangstruimte met tentoonstelling in de Gasterij kreeg een flinke opknapbeurt. Hier werd zondag ter ere van het nieuwe erf een borstbeeld onthuld van Jac P Thijsse, redder van het Naardermeer en oprichter van Natuurmonumenten.

 • Purperreiger nesten
  28 juni 2021 | Anne Slump

  Recordaantal purperreigers geteld in Naardermeer

  Maar liefst 111 nesten telden de boswachters van Natuurmonumenten bij de jaarlijkse tellingen van de purperreigers in het Naardermeer. Dat is het hoogste aantal in meer dan veertig jaar van deze zeldzame reigersoort.

 • Veenpluis en moeraskartelblad in Naardermeer
  07 juni 2021 | Roos Kooiman

  Uitspraak rechter biomassacentrale Diemen teleurstellend voor kwetsbare natuur

  De rechter maakt de komst van een nieuwe biomassacentrale in Diemen mogelijk. Dat blijkt uit de uitspraak die de rechtbank Noord-Holland vandaag heeft gedaan tegen de verstrekte natuurvergunning van de centrale. Dat is slecht nieuws voor de natuur. Door de omvorming van de centrale van gas naar biomassa zal de stikstofuitstoot op natuurgebieden waarschijnlijk toenemen volgens de bezwaarmakende partijen. De rechter heeft dit punt niet echter beoordeeld.

 • logo