Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stikstof en het Naardermeer

24 januari 2019 | Angelique Aerts

Het is voor de boswachters aan de orde van de dag: de overdaad aan stikstof. Ook in het Naardermeer vormt stikstof een groot probleem en met de voorgenomen bouw van een biomassacentrale in Diemen lijkt dit probleem alleen maar groter te worden. Daarom roepen Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland per brief de Gemeenteraad Diemen op om ‘De Verklaring van geen bedenkingen’ wat betreft de biomassacentrale nu niet af te geven.

bloemen

Wandel je in het voorjaar en de zomer van Stadzigt naar de Muggenbult kan de bloemenzee je niet ontgaan. Zeldzame soorten als moeraskartelblad, grote ratelaar, kleine zonnedauw, groenknolorchis en veenpluis geven je wandeling letterlijk kleur. Deze planten houden van de voedselarme Naardermeer bodem. Maar er zit veel stikstof in de lucht die neerdwarrelt in het Naardermeer. Stikstof verrijkt de bodem en daardoor hebben veel planten het moeilijk. Boswachter Hanne Tersmette licht toe:  ‘Op dit moment daalt er al te veel stikstof neer wat een groot effect heeft op de plantensamenstelling. De bovengenoemde soorten zijn afhankelijk van voedselarme bodems en worden door de overdaad aan stikstof in rap tempo overwoekerd door allerlei grassoorten en brandnetels. Natuurlijk heeft dit ook effect op insecten die zich in deze plantenvegetaties thuis voelen. Om te voorkomen dat er teveel stikstof in de bodem komt voeren we zogenaamde PAS-maatregelen uit. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het baggeren van stikstofrijk slib en het plaggen van verdroogd veenmosrietland.’

Biomassacentrale

Boswachter Hanne maakt zich zorgen over de eventuele bouw van een biomassacentrale in Diemen: ‘Uiteraard is het van belang om de hoeveelheid duurzame energie te vergroten en kan biomassa hier een bijdrage aan leveren. Maar een restproduct van biomassa is stikstof. Door deze nieuwe centrale zal de daadwerkelijke uitstoot van stikstof toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dan nemen we al die maatregelen voor niets en is het dweilen met de kraan open. Deze stikstof daalt niet alleen neer in het Naardermeer, maar ook in andere Natura 2000 gebieden zoals de Vechtplassen, Ilperveld, Nieuwkoopse plassen, de Schoorlse Duinen, Meijendel en de Veluwe. Daarnaast zijn ook de overige natuurgebieden gelegen in de regio gevoelig voor extra depositie van stikstof. Dit betreft onder meer de 2.800 ha heidegebieden en bossen van het Goois Natuurreservaat.’

De brief waarin Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland de gemeenteraad Diemen oproept de Verklaring van geen bedenking niet af te geven kun je hier inzien.

De wandelroute naar de Muggenbult vind je hier.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts