Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waterzuivering Naardermeer vernieuwd

20 juli 2020

Nieuwe waterzuivering zorgt voor schoon water in oudste natuurgebied van Nederland

Naast Molen de Onrust, aan de noordkant van het Naardermeer, staat een schuurtje wat in eerste instantie misschien niet heel beduidend lijkt. Maar dit schuurtje is van groot belang voor het water en de natuur in het Naardermeer. In dit schuurtje van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht huist namelijk een defosfatiseringsinstallatie. Deze installatie zuivert het water dat vanuit de Vecht naar het Naardermeer wordt gepompt. Onlangs hebben de Provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten de handen ineengeslagen en de defosfateringsinstallatie samen vernieuwd.

Defosfatiseringsinstallatie Naardermeer

Hulp bij droogte

Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland en van grote ecologische waarde. In het gebied leven veel waterplanten en bijzondere diersoorten. Bijvoorbeeld kranswieren in het water, de groenknolorchis op het land, de zeldzame purperreiger en de ringslang. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de waterstand van het Naardermeer goed in de gaten. Als in het voorjaar de zon aan kracht toeneemt en de temperatuur stijgt, dan verdampt er veel water uit het meer. Tijdens de droge maanden, van april tot september, zorgt het waterschap dat er voldoende water in het meer blijft. Vanuit de Vecht wordt water ingelaten in het Naardermeer, maar eerst wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat) verwijderd door de defosfateringsinstallatie.

Natuur heeft zuiver water nodig

Het water uit de Vecht is niet vies, maar bevat meer voedingsstoffen (fosfaat), dan de bijzondere natuur van het Naardermeer vraagt. De waterzuivering zorgt ervoor dat het water dat het meer binnenkomt schoon genoeg is zodat de natuur kan groeien en bloeien. In water leidt een teveel aan voedingsstoffen tot een grote groei van algen. Het water wordt dan een troebele algenrijke soep waarin planten en dieren moeilijk overleven. Daarom filtert het waterschap altijd eerst het water uit de Vecht voordat het naar Het Naardermeer kan.

Rietorchis

Rietorchis

Samen vernieuwd

De waterzuivering die het fosfaat uit het water haalde was versleten. Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben de handen ineengeslagen en samen de kosten gedragen voor het vernieuwen van de defosfateringsinstallatie.

 

Sander Mager, bestuurder bij waterschap: ‘Het vernieuwen van deze zuivering is van groot belang voor alles wat in, op en om het water van het prachtige Naardermeer leeft. Samen met provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten zetten we zo weer een belangrijke stap in het verbeteren van deze natuurparel midden in de Randstad.’

Otterparadijs

Naast de samenwerking aan de defosfatiseringsinstallatie werken Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten ook samen om de waardevolle natuur in het Naardermeer versterken. Dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij kan Natuurmonumenten samen met provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groene buffer rond het Naardermeer inrichten en daarmee het gebied omtoveren tot een otterparadijs. De buffer helpt om verdroging tegen te gaan: door de buffer zakt er minder water uit het meer weg. Ook komen er meer mogelijkheden voor publiek om het unieke natuurgebied te bezoeken en te ontdekken.