Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Waterzuivering natuurgebied Naardermeer

27 september 2017 | Angelique Aerts

De waterzuivering van het Naardermeer wordt dit najaar vernieuwd. Om het belang van de waterzuivering te tonen lieten dagelijks bestuurslid Wiegert Dulfer van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten Teo Wams aan gedeputeerde van Noord-Holland Cees Loggen de bijzondere natuur van het Naardermeer zien. Natuurlijk bezochten ze ook de waterzuivering die het Naardermeer van schoon water voorziet.

Waterzuivering natuurgebied Naardermeer

<h3>Belang waterzuivering voor natuur</h3>
<p>Wiegert Dulfer liet zien wat het waterschap doet aan de waterkwaliteit van het Naardermeer en de opbrengst daarvan voor de rijke natuur van het gebied. Het waterschap zorgt ervoor dat de waterstand in het Naardermeer op niveau blijft om de natuur in stand te houden. Om de waterstand op niveau te houden gebruikt het waterschap water uit de Vecht. Het water uit de Vecht bevat echter meer fosfaat, een voedingsstof, dan de bijzondere natuur vraagt. De waterzuivering zorgt ervoor dat het water dat het Naardermeer binnenkomt schoon genoeg is zodat de natuur kan groeien en bloeien. In water leidt een teveel aan voedingsstoffen tot een grote groei van algen. Het water wordt dan een troebele algenrijke soep waarin planten en dieren moeilijk overleven.</p>
<h3>Waterzuivering wordt vernieuwd</h3>
<p>Om alle betrokkenen te informeren brachten zij vrijdag een werkbezoek aan de waterzuivering. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden aan de waterzuivering volgende maand. Als de werkzaamheden goed verlopen, kan de nieuwe installatie in april 2018 weer in bedrijf worden genomen. Vanaf april valt er minder neerslag waardoor naar verwachting weer water uit de Vecht moet worden in gelaten. Deze relatief droge periode loopt tot oktober.</p>
<h3>Samen kosten delen</h3>
<p>De waterzuivering die het fosfaat uit het water haalt is versleten. Daarom moet de waterzuivering vernieuwd worden. Dit kost 1,68 miljoen euro. De provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en het Waterschap betalen dit samen. De provincie betaalt € 1 miljoen, Natuurmonumenten €200.000 en het waterschap €480.000. Wiegert Dulfer: “Het is mooi dat de drie partijen gezamenlijk de vernieuwing mogelijk maken. Het zuiveren van het water dat het Naardermeer instroomt, is noodzakelijk voor een goede waterkwaliteit. Met de vernieuwde waterzuivering bereiken we in het Naardermeer een uitstekende waterkwaliteit, één van de beste in ons beheergebied. Goed nieuws voor flora en fauna.”</p>
<h3>Over het Naardermeer</h3>
<p>Het Naardermeer is het oudste beschermde natuurgebied in Nederland. In het gebied leven veel waterplanten en bijzondere diersoorten. Bijvoorbeeld kranswieren, de groenknolorchis, de zeldzame purperreiger en de ringslang. Voor al deze soorten is het schone water van levensbelang.</p>

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts