Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden natte schil Naardermeer

16 augustus 2023 | Andius Teijgeler

Het is een icoon om trots op de zijn, het Naardermeer ten westen van Naarden. Een van de oudste natuurlijke meren van Nederland en ons eerst beschermde gebied. Een paradijs voor de purperreiger, groeiplaats voor zeldzame kranswieren en fonteinkruiden en leefgebied van de otter.

Schil Naardermeer

Het is een icoon om trots op de zijn, het Naardermeer ten westen van Naarden. Een van de oudste natuurlijke meren van Nederland en ons eerst beschermde gebied. Een paradijs voor de purperreiger, groeiplaats voor zeldzame kranswieren en fonteinkruiden en leefgebied van de otter.

Maar ondanks de bescherming sinds 1905, wordt de natte natuur hier al jaren bedreigd. Er lekt water weg naar de lager liggende polders in de omgeving. Om de natte natuur van het kerngebied met typische laagveensoorten voor de toekomst te behouden, is een buffer met veel waterriet rond het gebied nodig.

“Vroeger lag het Naardermeer op het laagste punt in de omgeving”, vertelt boswachter Angelique Aerts. “Het wordt van oudsher gevoed door schoon kwelwater, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Maar de polders rondom het meer liggen door inklinking nu lager dan het natuurgebied. Het gebied kan daardoor het water moeilijk vasthouden. De gevolgen zijn groot. Natte natuur verdroogt en veel plant- en diersoorten staan onder druk. Juist de rietlanden en moerassen zijn voor de vele vogelsoorten in het Naardermeer (ruim 75) zo belangrijk.”

Dit proces is al decennia gaande, maar dat geldt ook voor de herstelmaatregelen. Al sinds 1993 wordt gewerkt aan het Herstelplan Naardermeer. Rondom het natuurgebied werden gronden aangekocht die een natuurbestemming kregen. De inrichting van die ‘Schil’ is het laatste onderdeel van dit plan. De provincie Noord-Holland vervult hierin een voortrekkersrol, in nauwe samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten. Ook de Nationale Postcode Loterij draagt bij. In 2020 ontving Natuurmonumenten 1,8 miljoen euro voor versterking van de natuur in het Naardermeer.

"Deze zomer start fase 1 van de Schil", vertelt Angelique tijdens een fietsrondje rondom het gebied. “Dat is vooral de zuidkant waar al polders al ingericht zijn als natuur. Er komt hier meer ruimte voor water en riet door het uitgraven en verbinden van sloten. Het waterpeil komt in dienst van de natuur te staan en in sommige delen mag het peil door regenval de komende jaren wat omhoog.”

Wil je meer weten, kijk dan op https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/naardermeer/nieuws/naardermeer-krijgt-natte-schil.

Andius Teijgeler