Ga direct naar inhoud
Nieuws

Winters weer gunstig voor heidebranden in het Dwingelderveld

26 februari 2018 | Lian Flikkema

In de wintermaanden, als de condities goed zijn, brandt Natuurmonumenten kleine stukjes heide op het Dwingelderveld af. Net als maaien, plaggen en begrazen kan gecontroleerd branden zorgen voor verjongen van de heide en dus voor meer variatie in het natuurgebied. Maar er zijn wel voorwaarden.

gecontroleerd heidebranden Dwingelderveld

Geschikt weer

Het afbranden valt niet te plannen en lukt niet elk jaar omdat de boswachter afhankelijk is van de juiste winterse omstandigheden: droog weer, windstil en vorst. De toplaag moet droog zijn en niet nat. De oude heide, maar ook het pijpenstrootje en bochtige smele, willen dan snel en volledig branden.

Geen gevaar voor dieren

Als de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig. Dat betekent dat kleine dieren, insecten, adders en kikkers die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar lopen. Natuurlijk moet het branden vóór het vogelbroedseizoen gebeuren.

Gecontroleerd branden

De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. De gemeente geeft vergunning. Boswachters maaien van tevoren de randen van de te branden stukken en maken het nat. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide.

En het resultaat?

In het voorjaar kiemen er weer nieuwe planten waaronder struik- en dopheide. Uit onderzoek blijkt dat na een aantal jaren de jonge heide rijker is aan insecten. En dat is weer goed voor vogels als veldleeuwerik en kievit.

Zelf zien?
Loop de komende jaren eens over de wandelroute van 13 km. Deze route gaat langs afgebrande stukken heide. De ontwikkeling in het natuurgebied na zo’n heidebrand is dan mooi te zien.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe