Nieuws van de boswachter

Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

21 april 2021 | Cynthia Borras

Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij&Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij&Wadvogels heeft ongeveer 25 deelprojecten waarin organisaties met elkaar werken aan een rijke Waddenzee. Eén van die deelprojecten vindt plaats op Schiermonnikoog en heeft de realisatie van meer broed- en rustplekken voor wadvogels en verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken als doel. Verschillende partijen slaan hiervoor de komende maanden de handen ineen, waaronder Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, en Wetterskip Fryslân.

Scholeksters bij jachthaven
Lepelaars bij Westerplas

Westerplas en jachthaven

De afgelopen jaren zijn de Westerplas en het wad tussen de veerdam en de jachthaven sterk veranderd. Om de mooie Schiermonnikoogse natuur te behouden voor de toekomst hebben deze gebieden aandacht nodig. Wat zien we daar gebeuren en welke invloed heeft dat op de vogels? Hoe behouden we de mooie Schiermonnikoogse natuur voor de toekomst? En hoe kunnen eilanders en bezoekers op die plekken op een verantwoorde manier genieten van de vogels? De Westerplas en het wad tussen de jachthaven en de veerdam, zijn belangrijke gebieden voor wadvogels. De Westerplas is één van de weinige grote zoetwaterplassen van het eiland. In het voorjaar broeden er eenden, lepelaars, aalscholvers en veel zangvogeltjes. Bij opkomend water zoeken veel vogels de beschutting van de Westerplas op om te overtijen. Bij laagwater vliegen ze weer richting het wad om voedsel te zoeken. Dat doen ze bijvoorbeeld op het wad en in de slenk tussen veerdam en de jachthaven. In de hoek van de jachthaven, tegen de dijk aan, broeden oeverzwaluwen, tureluurs en scholeksters. Bij hoogwater staan er soms honderden plevieren, scholeksters, grutto’s en wulpen te wachten op het volgende laagwater.  

 

Jachthaven Schiermonnikoog

Jachthaven Schiermonnikoog

Met elkaar een goed plan

De betrokken partijen, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, gemeente Schiermonnikoog, Nationaal Park Schiermonnikoog, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân  en Rijkswaterstaat willen samen met eilanders en bezoekers tot een goed plan komen. Meedenken kan de komende tijd op verschillende manieren. Volg voor alle informatie op maandagavond 10 mei, vanaf 19.30 uur, de live uitzending van Wij&Wadvogels. Tijdens deze uitzending wordt alles verteld over Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog, de ontwikkelingen rond de Westerplas en het wad bij de jachthaven en hoe je mee kunt denken. Het is mogelijk om vragen te stellen, online via de chat of via WhatsApp. 

Tureluur bij jachthaven

Tureluur bij jachthaven

Kijk terug naar de uitzending van Wij&Wadvogels

Op 10 mei 2021 organiseerde Natuurmonumenten een live uitzending over het project Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog. Tijdens de uitzending vertelden de boswachters wat het doel van het project is en hoe bewoners en bezoekers mee kunnen doen aan het project. De uitzending is terug te zien via https://webinar.geocast.live/wij-wadvogels/

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog? Stuur een e-mail met je naam en e-mailadres naar [email protected]. Je gegevens worden enkel gebruikt om je te informeren over Wij&Wadvogels.

Cynthia Borras
Cynthia Borras
logo