Nieuws van de boswachter

Geef je mening over het Noord-Hollandse landschap

18 december 2018 | Eveline Blok

Hoe houden we Noord-Holland samen mooi en levend? Jouw mening telt. Vul de Nationale Landschap Enquête in.

IJdoorn

Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vragen we alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit?

Geef ook je mening en vul de enquête in.

Bouwen in Noord-Holland

Ook in Noord-Holland verandert het landschap sterk. wordt momenteel vooral gebouwd in het bestaande stedelijk gebied, zoals Holland Park in Diemen. Afspraken tussen overheden en natuurorganisaties beschermen de fraaie Noord-Hollandse kustlijn tegen al te grote bouwwoede.

Toch staat er veel op het spel: de provincie heeft de regels voor bouwen in het open landschap verruimd, waardoor er nu ook in kwetsbare gebieden grote stallen en loodsen mogen worden neergezet. Weilanden worden afgevlakt om vaker te kunnen maaien en sneller mest te kunnen injecteren. Bij het mooie kustdorp Bergen is een zonnepark aangelegd. Maar de grootste vraag is vooral waar de vele tienduizenden nieuwe woningen moeten worden gebouwd: in de nu nog open polders, of toch maar in de steden?

Liefde voor het landschap

“Ons landschap staat op het spel”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. “Als we niet opletten, verdwijnt de schoonheid en weidsheid van ons land en de ruimte voor de natuur.”

Natuurmonumenten wil de veelheid aan vormen, aan kleuren en geuren, aan planten en dieren niet verloren laten gaan. Kunnen we die nieuwe woningen en andere bouwplannen inpassen met liefde voor ons landschap? En hoe ziet dat er dan uit? Geef ook je mening over ons landschap en vul de enquête in.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research in samenwerking met Natuurmonumenten. De resultaten stellen we beschikbaar aan bestuurders zodat zij dit kunnen meewegen als zij beleid vormgeven. Meedoen kan tot 9 januari.

Vul hier de enquête in >

Klik hier voor het natuuronderzoek van OERRR >

 

Eveline Blok
Eveline Blok
logo