Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten teleurgesteld over besluit Zandvoort rijden op strand toe te staan

26 februari 2020 | Jowien van der Vegte

Gisteravond 25 februari heeft de gemeenteraad van Zandvoort besloten het rijden op het strand voor de Formule 1-teams 1 toe te staan. Natuurmonumenten is zeer teleurgesteld door dit besluit want rijden over het strand midden in het broedseizoen gaat ten koste van kustvogels en zeehonden die daar leven in het strandreservaat Noordvoort.

Jonge zeehond op het strand in Katwijk

Dinsdag 25 februari heeft de gemeenteraad van Zandvoort besloten het rijden op het strand voor de Formule 1-teams 1 toe te staan. Natuurmonumenten is zeer teleurgesteld door dit besluit want rijden over het strand midden in het broedseizoen gaat ten koste van kustvogels en zeehonden die daar leven in het strandreservaat Noordvoort. Het is ook in strijd met de kustzonering die in het kader van het kustpact is afgesproken. In overleg met de andere natuurorganisaties in Noord-Holland beraadt Natuurmonumenten zich op dit moment op verdere stappen.

Nog geen resultaat

Een aantal natuurorganisaties heeft in een gesprek met de verantwoordelijk wethouder van Zandvoort gevraagd af te zien van de mogelijkheid op het strand te mogen rijden. Daarnaast heeft Stichting Duinbehoud, medeondertekend door Natuurmonumenten en andere natuur- en milieu organisaties, per brief de gemeente Zandvoort verzocht geen ontheffing te verlenen om natuur en landschap in strandreservaat Noordvoort te ontzien. Voor het strandreservaat zijn (bestuurlijke) afspraken gemaakt om de rust voor de natuur en de strandbezoekers te bewaren. De gemeente Zandvoort heeft haar handtekening gezet onder die afspraken. Ook hebben de natuurorganisaties verzocht om alternatieven te onderzoek voor het vervoer van Noordwijk naar Zandvoort. Daarbij hebben zij aangegeven, dat het onlangs vastgestelde mobiliteitsplan daar goede mogelijkheden voor biedt. Helaas, voorlopig zonder resultaat.

Uniek rustgebied

Strandreservaat Noordvoort is een uniek rustgebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Het geeft plaats aan zeehonden en vele soorten vogels die aan de kust leven. Recreanten kunnen genieten van de stuivende duinen en het uitzicht over het strand. Daarnaast zijn er 3 uitzichtpunten om vogels en wellicht zeehonden te spotten.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo