Nieuws van de boswachter

Nieuwe gebruikers Natuurbrug Zandpoort

11 november 2015 | Astrid Schoenmaker

Uit tellingen blijken opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik te maken van Natuurbrug Zandpoort.

Nieuwe gebruikers Natuurbrug Zandpoort

Uit tellingen blijken opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik te maken van Natuurbrug Zandpoort. De natuurbrug verbindt sinds 2013 het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

In de spotlights

Speciale camera’s volgen bewegingen en gebeurtennissen op de brug. Vooraf zijn 22 gewenste diersoorten benoemd. Daarvan zijn maar liefst 13 regelmatig te zien. Sneller dan verwacht! Dat aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt.

placeholder

Fotograaf: Ben WaletNieuwkomers

Recente nieuwkomers zijn de rugstreeppad, zandhagedis, kleine watersalamander en bastaardzandloopkever. Ook de argusvlinder is dit jaar gezien. Het bestaan van deze vlinder in Nederland staat onder grote druk.

placeholder

Fotograaf: M. Frowijn

Aantrekkelijker

Dit najaar worden stobben van bomen op de brug neergelegd. Dit moet kleine dieren aantrekken. Er is zo meer beschutting voor reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, zoals muizen en wezels. Gewenste, maar nog ontbrekende diersoorten, komen op deze manier 'over de brug'.

Serie van drie bruggen

Natuurbrug Zandpoort is een ecologische en recreatieve verbinding die door Provincie Noord-Holland, Waternet, PWN, Natuurmonumenten, Nationaal Park Zuid-Kennemerland en gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het is de eerste brug in een serie van drie, die in totaal 7000 hectare duinnatuur met elkaar verbindt.

Astrid Schoenmaker
logo