Nieuws van de boswachter

Partijen gaan programma maken voor BRAK! IJmuiden

30 juni 2017 | Eveline Blok

Ontwikkeling van een modern en aantrekkelijk programma over water en klimaat.

Partijen gaan programma maken voor BRAK! IJmuiden

Ondertekening intentieovereenkomst


Met deze ondertekening spreken de partijen af om samen te onderzoeken hoe interessante, aantrekkelijke en moderne activiteiten in Brak! IJmuiden te ontwikkelen zijn. Activiteiten waarin ‘water en het klimaat’ centraal staan. In de intentieovereenkomst staan de uitgangspunten voor deze samenwerking met als doel dit nieuwe centrum in IJmuiden aan Zee te realiseren en vervolgens te exploiteren.


Klimaatverandering


De activiteiten in Brak! IJmuiden zijn gericht op de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel. Hoe kunnen we ons daar op aanpassen? Wat is nodig op het gebied van veiligheid en waterbeheer? En wat betekent de opwarming van de aarde voor de natuur? Raken we planten en dieren kwijt of komen er juist meer bij? Dit zijn thema’s die bezoekers in Brak! IJmuiden kunnen zien en ervaren. Een bijzonder aantrekkelijke manier van natuur- en milieueducatie.


Eigen expertise


Alle partners werken hieraan mee vanuit hun eigen expertise. En daar blijft het niet bij! Het is de bedoeling dat zich nog meer partijen aansluiten, die mee gaan werken aan de invulling van het centrum. Zo wordt Brak! een bron van samenwerking en co-creatie. Er zijn al gesprekken gaande met Wageningen Marine Research, PWN en HVC, en de hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier. De drie ontwikkelende private partners in de gebiedsontwikkeling: Kennemerstrand N.V. Marina Seaport IJmuiden en Kondor Wessels Vastgoed BV, onderzoeken hoe zij financieel (incidenteel en structureel) aan dit gaan project gaan deelnemen. Voor de gemeente Velsen is Brak! IJmuiden een van de vijf impulsprojecten.

Eveline Blok
Eveline Blok
logo