Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verwijderen Amerikaanse vogelkers gaat verder

30 augustus 2023 | Jowien van der Vegte

In natuurgebied Duin en Kruidberg zijn veel plekken dichtgegroeid door de Amerikaanse vogelkers. Dat past niet bij het karakter van duin en duinbos. Hier horen open plekken met soorten van duingrasland en kaal zand te zijn. Om deze plekken in het gebied te herstellen voert Natuurmonumenten graaf- en zaagwerkzaamheden uit. Ook dit najaar vinden er weer werkzaamheden plaats.

Amerikaanse vogelkers in het bos

Werkzaamheden en bereikbaarheid

Vanaf september tot maart 2024 voert Natuurmonumenten graaf- en zaagwerkzaamheden uit op verschillende plekken in Duin en Kruidberg om de Amerikaanse Vogelkers verder in te dammen. In september starten de werkzaamheden langs de Drieduinenweg (fietspad naar IJmuiden) en de Hertogweg (blauwe route), waarna half oktober het Stroperspad (groene route) aan de beurt is.

Natuurmonumenten verwijdert de Amerikaanse vogelkers op drie verschillende manieren: met de hand, kleine graafmachines of groot materieel. Bij het verwijderen van de struik worden zoveel mogelijk de wortels meegenomen, zodat het geen kans krijgt opnieuw te groeien. De werkzaamheden met groot materieel kunnen er ingrijpend uitzien en dat realiseren de boswachters zich. Ze zijn regelmatig bij de werkzaamheden aanwezig om voorbijgangers te informeren over de werkzaamheden.

Natuur herstelt

Natuurmonumenten is ruim 10 jaar geleden begonnen met de bestrijding van de Amerikaanse vogelkers. En dat werpt zijn vruchten af. De stukken die in 2012, 2017 en 2020 zijn afgegraven tonen goede vormen van herstel. Langs de Koningsweg in Duin en Kruidberg ligt een stuk dat in 2012 is geplagd. Daar is goed te zien dat de duinvegetatie weer terug is. Er zijn ook weer veel insecten.

Amerikaanse vogelkers schadelijk voor biodiversiteit

De Amerikaanse vogelkers is een struik die uit Amerika komt. De struik floreert hier in een stikstofrijke omgeving en  heeft geen natuurlijke vijand. Koeien, paarden en andere grazers vinden de plant niet lekker. De enige die de struik in toom kan houden, is een schimmel. Die schimmel hebben we niet in Europa, maar dat wist men niet toen ze de Amerikaanse vogelkers aanplantten. Hierdoor gaat de struik woekeren en verdringt hij andere planten. Dat is funest voor de biodiversiteit in dit gebied.

Meer over de aanpak, de eerder gedane werkzaamheden lees je op onze pagina over duinherstel.Samenwerken

Wat Natuurmonumenten in Duin en Kruidberg doet, staat natuurlijk niet op zichzelf. De werkzaamheden zijn een druppel op een gloeiende plaat wanneer in aanpalende gebieden de Amerikaanse vogelkers zijn gang kan blijven gaan. Daarom wordt zoveel mogelijk actief samengewerkt met de Nationaal Park partners, andere terreinbeheerders en omliggende gemeenten om de Amerikaanse vogelkers in te dammen.

Amerikaanse vogelkers overgroeit de duinbloemen en kruiden

Amerikaanse vogelkers overgroeit duinbloemen en kruiden (foto juli 2023)

In oktober wordt ook gewerkt aan natuurontwikkeling op het strand bij IJmuiden, ter hoogte van de IJmuiderslag. Je leest hier meer over dat project.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter