Bomen planten bij Ruygeborg

In 2012 is een deel van Ruygeborg aangelegd, een moerasgebied ten noordoosten van Nieuwkoop. Bij het ontwerp van het gebied is rekening gehouden met de wensen van het aangrenzende industrieterrein, De Olm. Voor het industrieterrein was het niet wenselijk om natuur direct tegen het terrein te ontwikkelen. De eerste twee percelen worden daarom als bufferpercelen ontwikkeld. Zij dienen als buffer tussen de natte natuur van Ruygeborg en het industrieterrein.

Ruygeborg

De twee percelen vormen een buffer tussen het natte moerasgebied van Ruygeborg en het industrieterrein. De percelen zijn niet aangesloten op het waterpeil van het natuurgebied. Daardoor zijn ze een stuk droger en geen geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld de noordse woelmuis. Beschermde soorten kunnen namelijk een beperking opleveren voor bedrijven. De twee bufferpercelen zorgen er voor dat de natuur het industrieterrein niet beïnvloed. 

Bij de inrichting van Ruygeborg II zoeken we ook locaties waar we meer bomen kunnen planten. In het gedeelte van Ruygeborg bij Noorden zijn weinig geschikte locaties aangezien dit een weidevogelgebied is. Weidevogels broeden en foerageren niet in de buurt van bomen omdat hier vanuit predatiegevaar loert. Het behouden en beschermen van de weidevogels is een doelstelling voor het gebied dus hier worden geen bomen geplant. 

Er kan wel aan de rand van het natte moerasgebied bij Nieuwkoop gepland worden. Namelijk in het buffergebied tegen het industrieterrein aan. Hierbij blijft de functie van buffergebied in stand. Het waterpeil blijft namelijk hetzelfde en de bijzondere natuurwaardes komen niet dichterbij het industriegebied. In dit gebied worden circa 100 bomen geplant.

Dagpauwoog op een bloeiende sleedoorn

Dagpauwoog op een bloeiende sleedoorn

Het huidige open uitzicht verandert langzaamaan in struweel met besdragende struiken zoals sleedoorn, wilde kardinaalsmuts en meidoorn. De bomen die gepland worden zijn onder andere fladderiepen, essen en haagbeuken. Het aanplanten van 100 bomen en struiken verandert natuurlijk wel wat aan het uitzicht vanuit het industrieterrein op Ruygeborg. Tijdens het planten wordt rekening gehouden met een aantal ramen die uitzicht hebben op het natte moerasgebied. Voor de ramen wordt niets geplant, waardoor er hier ruigtes ontstaan. De ruigtes zijn erg aantrekkelijk voor vele vlinders en vogels. Op deze manier behoudt het industrieterrein een mooi uitzicht op Ruygeborg. 

De struwelen en bomen op de bufferpercelen hoeven weinig onderhouden te worden. Het wandelpad wordt opengehouden en over een aantal jaren worden boomcontroles uitgevoerd om onveilige situaties te voorkomen.

Meer weten over de ontwikkeling van Ruygeborg? Houd dan de gebiedspagina in de gaten!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo