Ga direct naar inhoud

Achtergronden Meijegraslanden

Al enkele decennia is er discussie over de toekomst van de Meijegraslanden. Tot er in 2013 een breed gedragen akkoord kwam tussen de belanghebbenden (Provincie, agrariërs, gebiedspartijen en Natuurmonumenten). Afgesproken is dat in drie deelgebieden rietmoeras wordt aangelegd en dat in een vierde deelgebied het bestaande grasland wordt omgezet naar het zeldzame schraal grasland. Daarbij is afgesproken dat deze natuur tegen de Nieuwkoopse Plassen komt te liggen en dat op gronden tegen de Meije agrarisch gebruik mogelijk blijft. Voor drie deelgebieden is dat akkoord nu doorvertaald naar een inrichtingsplan.

Blauwborst

De Nieuwkoopse Plassen is een Natura2000 gebied, dat betekent dat het van grote Europese waarde is, met alle verantwoordelijkheden van dien. Alle partijen moeten de bijzondere planten en dieren die passen binnen deze status beschermen, behouden en hun leefgebied versterken. De nu geplande inrichting is onderdeel van deze verantwoordelijkheid.

Samenwerking

Afgelopen tijd hebben Natuurmonumenten, gemeente Nieuwkoop en het programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke een ontwerp gemaakt voor de percelen in deelgebieden A, B en C, die in eigendommen zijn van Natuurmonumenten. Er is advies van het waterschap ingewonnen wat betreft waterhuishouding en peilscheidingen. Met omwonenden en betrokken boeren zijn de eerste schetsen en het uiteindelijke ontwerp besproken om te zien waar er nog kansen liggen of welke issues er nog getackeld moeten worden. Dit is allemaal meegenomen in het inrichtingsplan dat gemaakt is door ingenieursbureau Eelerwoude. De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft het inrichtingsplan inmiddels vastgesteld

Bescherming

Naast dat de inrichting noodzakelijk is om te voldoen aan de Europese doelen, is het ook gewoon heel goed voor de natuur rond de Nieuwkoopse Plassen. We mogen er trots op zijn dat we hier midden in de drukke Randstad zo een fantastisch gebied hebben, waar rust, natuur en landschap behouden zijn. Met de realisatie van dit project zijn die waarden ook voor de toekomst beter beschermd.

Pietje Potlood

Pietje Potlood

Extra hectare schraal grasland

In deelgebied C wordt, volgens het gebiedsakkoord, 22 hectare schraal grasland aangelegd tegen de Nieuwkoopse Plassen aan. En nog 13 hectare extra. Want bij het toekennen van de status Natura2000 voor de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck is niet alleen besloten dat het oppervlak aan schraal grasland moet uitbreiden. Er is ook besloten dat de kwaliteit van het bestaande oppervlak schraal grasland moet verbeteren. Sinds 2004 zijn op de percelen van Staatsbosbeheer echter de kwaliteit en het oppervlak van het schraal grasland afgenomen: met name de zeldzame plantensoorten van het blauw grasland gaan achteruit. De afgelopen tijd is met een pilot geprobeerd het tij hier te keren. Dat is nog niet gelukt: er is nog geen zicht op dat de kwaliteit en het oppervlak van het bestaande schraal grasland terugkomt op het niveau van 2014. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor Natura 2000 heeft de provincie daarom besloten om te investeren extra schraal grasland. Daarom wordt er in deelgebied C 13 hectare extra schraal grasland aangelegd. Deze komt te liggen tussen de 22 hectare uit het gebiedsakkoord en de Meije. Het 'extra werk' wordt vanwege efficiëntie in dit project meegenomen.

Terug naar de projectpagina

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit