Ga direct naar inhoud

Deelgebied B

Deelgebied B is het in het midden gelegen deelgebied. Hier komt een kleiner rietmoeras, ook direct tegen de Nieuwkoopse Plassen aan. De graslanden om dit rietmoeras worden zo beheerd dat er meer bloemen en bijen en vlinders een plek vinden.

Purperreiger

Rietmoeras

In deelgebied B komt netto 5 hectare moeras voor de roerdomp. Net als in deelgebied A wordt er tijdens de inrichting riet geplant. Na inrichting heeft het jonge riet een aantal jaren nodig om goed uit te groeien. Die eerste jaren komt er nog geen water in te staan. Ganzen, die dol zijn op jonge rietscheuten, zullen dan het gebied mijden. Als het riet na een aantal jaar goed aangeslagen is, gaat het waterpeil omhoog. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de inrichting rondom het moeras een peilscheiding (een aarden wal) gelegd. Een deel van deze peilscheiding ligt er al en wordt op hoogte en breedte gebracht. Een deel wordt nieuw aangelegd. 

De verwachting is dat in beide rietmoerassen vele rietvogels, zoals de blauwborst en de roerdomp gaan nestelen en hun voedsel vinden. 

Klik hier voor het volledige ontwerp van deelgebied B.

Deelgebied B

Deelgebied B

Dit is het ontwerp van Deelgebied B

Peilscheidingen

Net als in deelgebied A komt er een peilscheiding om dit moeras. Alle grond zal gewonnen worden, doordat de sloten in de graslanden een natuurvriendelijker karakter krijgen. Ze worden breder, met oevers die minder steil zullen lopen. Hier zullen planten als dotterbloem en echte koekoeksbloem hun plek vinden. Tureluurs zullen hun voedsel zoeken in deze vochtige bodem.

Om een nette scheiding te maken met 'de buren', worden op enkele plekken extra sloten gegraven, waardoor zij geen last hebben van het opzetten van het waterpeil in de natuurgronden. 

Blauwborst

Blauwborst

Bloemen en bijen

De graslanden beheren we samen met agrariërs. We hebben met hen aangepaste beheerafspraken gemaakt, zodat we hier én prachtige natuur kunnen ontwikkelen, én de agrariërs de graslanden nog goed kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. Doel is om te zorgen voor meer diversiteit in het grasland. Gras krijgt meer kruiden en bloemen. Bijen en vlinders weten hun weg veelvuldig naar de polder te vinden en hun maag te vullen met het nectar in de bloemen. 

Naar verwachting komen hier weidevogels om hun voedsel te zoeken; dit gebied zelf is te klein om er nesten te bouwen. Maar het wordt sowieso kleurrijker in de polder, vogels, vlinders en bloemen kleuren het palet. Ook beweiden we het kruiden- en faunarijk grasland delen van het jaar met koeien.

In het noordoosten komen enkele percelen vochtig hooiland. Het vochtig hooiland is te vochtig voor koeien om te grazen. Dit zal, zoals de naam het al zegt, gehooid worden.

Pinksterbloemen

Pinksterbloem

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit