Ga direct naar inhoud

Deelgebied C

In dit deelgebied wordt 35 hectare van het zeldzame nat schraalland gerealiseerd. Op delen schrapen we de bovenste, voedselrijke laag af. Hierdoor krijgen zeldzame plantensoorten als dotterbloem, blauwe knoop en brede orchis weer een kans.

Blauwe knoop

Schraal grasland

Schraal grasland is een voedselarm grasland dat Europese bescherming geniet. Het is zeer soortenrijk grasland met zeldzame planten zoals klokjesgentiaan, blauwe zegge, blauwe knoop en orchideeën. Met de inrichting in dit deelgebied komt dit zeldzame schraal grasland weer terug. De meest bijzondere soorten in dit grasland zijn blauw van kleur. Vandaar dat grasland met deze planten blauw grasland genoemd wordt!

Bemesten voor een voedselrijkere bodem klinkt goed, maar eigenlijk profiteert daar alleen een klein aantal snel groeiende en algemene plantensoorten van. Traag groeiende wilde bloemen en kruiden houden juist van armere grond. De hoeveelheid voedsel in de bodem is te verminderen door te verschralen: maaien en het maaisel weghalen. Om dit proces te versnellen én om op het gewenste bodemniveau te komen, halen we eerst de bovenste, voedselrijke laag weg.

Kreekrug

Kijkend naar de hoogtekaart, zien we dat er een historische kreekrug loopt door dit deelgebied. Een kleiige bodem, die afgelopen eeuwen minder is ingeklonken dan het veen er omheen. De graslanden naast de kreekrug worden deels geplagd. De voedselrijke bovenlaag wordt eraf geschraapt. De voedselarme bodem komt tevoorschijn en is een uitstekende 'voedingsbodem' voor de plantensoorten die kiemen in het schraal grasland. Doordat de bovenlaag eraf geschraapt wordt, komt deze grond ook lager te liggen en daarmee vochtiger. Hier houden blauwe knoop, klokjesgentiaan en brede orchis van. 

Klik hier voor het volledige ontwerp van deelgebied C

Deelgebied C

Deelgebied C

Dit is het ontwerp van Deelgebied C

De geplagde grond gebruiken we om de oostelijke percelen in dit deelgebied op te hogen. Doordat ze hoger komen te liggen, kan de onderbemaling weg; de sloten komen hier op hetzelfde peil als de Nieuwkoopse Plassen. We gaan dit kruiden- en faunarijk grasland beweiden met koeien.  

Ook de kreekrug blijft geschikt voor koeien om te grazen. Het schraal grasland wordt te vochtig voor beweiding en zal door de boer gehooid worden. 

Zie ook:

Terug naar de projectpagina

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit