Ga direct naar inhoud

Natuur in de Meijegraslanden

Er is een ontwerp gemaakt voor de percelen die eigendom zijn van Natuurmonumenten. Suzan Buchner, gebiedsmanager bij de vereniging, is blij met het resultaat.

Pietje Potlood

Allereerst worden delen tegen de Nieuwkoopse Plassen ingericht als moeras; een natte overgangszone waar vooral riet komt te staan. ”Het zal hier een paradijs worden voor talloze soorten rietvogels. Dit deel van het gebied zal een paar jaar na inrichting een groot deel van het jaar onder water komen te staan. Perfect voor een roerdomp om in te gaan broeden. Maar ook vogels als snor, blauwborst, rietgors en kleine karekiet profiteren hier direct van”, aldus Buchner.

“Rondom de moerassen zorgen we ervoor dat grutto, tureluur en kievit veel meer tot broeden komen in de graslanden. We werken hier met een minder laag waterpeil en gebruiken geen gifstoffen en kunstmest. Met boeren spreken we af om niet te maaien voor 15 juni. Dankzij dit beheer zullen er veel meer bloemen en insecten in de polder komen; een topgebied voor weidevogels om hun voedsel te vinden en hun jongen succesvol groot te krijgen. Ook blijven de koeien hier in de weide.”

Kleine Karekiet

Kleine karekiet

Suzan Buchner is blij dat er schraal grasland wordt gerealiseerd. "Door de bovenste laag van het voedselrijke grasland af te schrapen, komt de voedselarme laag tevoorschijn. Na een aantal jaar zullen planten als dotterbloem, blauwe knoop en brede orchis weer bloeien, een prachtig gezicht." 

De grond die vrijkomt, zal in hetzelfde gebied verwerkt worden op de lager liggende terreinen. Dit betekent dat dit land iets hoger komt te liggen. "Na inrichting kan dit deelgebied weer aangesloten worden op het waterpeil van de Nieuwkoopse Plassen. Het grasland zal vochtiger worden, het beheer zal hierop aangepast worden. Doel is om te zorgen voor meer diversiteit in het grasland. Gras krijgt meer kruiden en bloemen. Bijen en vlinders weten hun weg veelvuldig naar de polder te vinden."

Terug naar de projectpagina

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit