Nieuws van de boswachter

Boswachters letten op natuur en mens op landgoed Nijenburg

06 juni 2019 | Jowien van der Vegte

Op landgoed Nijenburg gaat het goed met de natuur. Hazen hebben hun plekjes in de bosrand en weilanden, vleermuizen in holle bomen, nachtegalen in de struiken. Vlinders houden van gevarieerde bosranden en bloemrijke stukje zoals op het speelveld en langs de bosranden.

Wandelen op landgoed Nijenburg

Natuurmonumenten houdt de stand van zaken van de natuur in de gaten. Zo worden er bijvoorbeeld vlinders, flora, vogels en andere dieren geteld. Dit wordt veelal door kundige vrijwilligers van Natuurmonumenten gedaan. De boswachters vullen het plaatje aan met eigen waarnemingen en indrukken.

Landgoed Nijenburg wordt goed beschermd

Iedereen is welkom om te genieten van landgoed Nijenburg. Wel zijn er huisregels om schade en verstoring van planten en dieren te voorkomen, en het met elkaar leuk te houden. Wandelen op wegen en paden, en fietsen alleen op het fietspad. Honden mogen los in het loosloopgebied, en in de rest van het bos zijn ze aan de lijn welkom. Op de laarzenpaden door de Baafjespolder en de Oosterzijpolder (weer open vanaf 1 juli!) mogen honden niet mee.

De boswachters van Natuurmonumenten letten extra op, en aanvullend worden ook toezichthouders van het recreatieschap ingehuurd.

toegangsregels landgoed Nijenburg

Meer bloemen in je buurt

Het gaat niet overal goed met wilde bloemen en insecten. Wil je zelf wat doen voor meer bloemen in je buurt? Vraag het actiepakket aan via https://www.natuurmonumenten.nl/actiepakket .

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo