Nieuws van de boswachter

Dood hout zorgt voor nieuw leven

20 september 2017 | Eveline Blok

Onze zeldzame pruikzwam komt weer langzaam tevoorschijn! Kijken en genieten mag, aanraken niet.

Dood hout zorgt voor nieuw leven

Nieuw leven


De Pruikzwam is een zwakteparasiet die graag groeit in holtes en spleten van oude, staande loofbomen, vaak meters boven de grond. Hier veroorzaakt hij witrot.Ook op liggende dode stammen en stronken komt hij voor. Dat is één van de redenen dat wij soms omgevallen bomen en dood hout in onze terreinen laten liggen. Dood hout zorgt weer voor een hoop nieuw leven in het bos.Pruikzwammen kunnen wel 25 tot 50 cm groot worden!


Parasiet


De meeste bomen worden niet blij van deze wondparasiet, maar er zijn gevallen bekend dat de pruikzwam jarenlang op dezelfde boom tevoorschijn kwam, zonder dat enige schade aan de boom kon worden vastgesteld.


Rode lijst


Kijken mag naar deze bijzondere zwam, maar aankomen niet! De pruikzwam staat op de 'rode lijst', wat wil zeggen dat het een bedreigde soort is.

Eveline Blok
Eveline Blok
logo