Ga direct naar inhoud
Nieuws

Toekomst linde Kattenberg hoopvol

16 november 2023 | Mariska van der Leij

De door veel Heilooërs gekoesterde monumentale linde op de Kattenberg op landgoed Nijenburg raakte tijdens storm Poly een groot deel van zijn kroon kwijt. Zal de boom het overleven?, is een veel gestelde vraag aan Natuurmonumenten, die het landgoed beheert. Om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken en linde te veilig te stellen voor de toekomst heeft de natuurorganisatie actie ondernomen.

Beheercoördinator van Nijenburg Rob van Dam en boomspecialist Frans Könst bij de linde op de Kattenberg.

Advies boomspecialist

Om verdere schade door verder stukwaaien te voorkomen is een deel van de overgebleven boomkroon terug gesnoeid. Vervolgens hebben we boomspecialist Frans Könst gevraagd wat we nog meer kunnen doen om de linde te behouden”, vertelt boswachter Mariska van der Leij.

Boom moet het zelf doen

Door het afbreken van de kroon is er een grote wond ontstaan. Via deze wond dringen schimmels, zwammen en insecten de boom binnen. De boom gaat als reactie hierop de wond afdichten en van binnenuit proberen boomcellen aanvallers tegen te houden. Dit proces gaat de boom zelf regelen en daar kunnen wij niet bij helpen, aldus Könst.

Het wortelgestel is nog intact en even actief als voor de storm daarom is het de verwachting dat de boom veel extra energie gaat steken in het laten groeien van nieuwe twijgen en bladeren. Zo zorgt hij voor extra energie waarmee hij de beschadigde delen van de boom kan voeden.

Risico op meer schade

De kans is groot dat de nieuw gevormde twijgen minder goed met de boom vergroeid zullen zijn. Hierdoor is de kans op uitbreken van takken reëel. Könst zal daarom in opdracht van Natuurmonumenten blijven monitoren hoe de groei verloopt en of maatregelen nodig zijn.

Het risico bestaat dat ook het andere deel van de kroon afbreekt. Van der Leij licht toe: “we hebben hier te maken met een monument met een geschatte leeftijd van ruim 300 jaar. Daar horen deze “veranderingen” volgens Könst gewoon bij. Maar ook dan maakt de boom weer nieuwe takken. De boom zal hooguit een stuk lager zijn, maar toch nog altijd indrukwekkend en beeldbepalend.”

Goede hoop op behoud

Könst gaf verder aan dat het lopen over de wortels die uit de grond omhoog komen en het klimmen in de boom voor enige schade zorgen. “We willen bezoekers daar op wijzen en ze vragen niet in de boom te klimmen. Maar we gaan geen hek om de boom zetten”, aldus van der Leij. “We doen ons uiterste best om de linde, als blikvanger voor de Kattenberg en trots van het landgoed, nog decennia lang te behouden en hebben goede hoop dat dat zal lukken.”

Crowdfunding

Meteen na de storm werd door betrokken Heilooërs een crowdfundingsactie opgezet voor het behoud van de linde. De vijftienhonderd euro die daarbij werd opgehaald heeft Natuurmonumenten ingezet om de kroon terug te snoeien en om Könst in te huren voor advies.

Mariska van der Leij