Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veilige spoorovergangen in Heilooërbos

28 januari 2022 | Jowien van der Vegte

ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten slaan de handen ineen. De afgelopen tijd zijn zij tot een voorkeursoplossing gekomen, die de spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg in Heiloo veiliger maken.

Nijenburg spoorwegovergang

Hierbij verdwijnt de spoorovergang op de Westerweg en krijgen de andere twee overwegen in het Heilooërbos een andere vorm. Het college van B&W van Heiloo besloot op 25 januari om deze voorkeursoplossing verder uit te werken en vraagt hiervoor onderzoeksbudget aan bij de raad. De raad beslist hier op 28 februari over.

Wandelaars kunnen het spoor over

Het gaat hier om drie onbeveiligde spoorwegovergangen, de zogenoemde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s). Deze liggen op het landgoed Nijenburg: een uitgestrekt mooi natuurgebied en rijksmonument tussen Heiloo en Alkmaar, dat eigendom is van Natuurmonumenten. ProRail wil NABO’s in het hele land opheffen omdat deze voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. De voorkeursoplossing voor de overgangen ziet er als volgt uit:

  • Bij de overgang Stetlaan-Kraaienlaan komt er een voetgangerstunnel of –brug.
  • De overgang bij de Kuillaan/Westerweg wordt omgevormd naar een tunnel voor voetgangers én fietsers. Aan de westkant van deze overweg komt een nieuwe verbinding door de weilanden richting de Hoevervaart. Naast fietsers en voetgangers gebruiken ook de bewoners en ondernemers die aan de westzijde van het spoor zijn gevestigd, deze verbinding om hun woning of bedrijf te bereiken.
  • De overgang waar de bewoners en bezoekers van boerderij Cranenbroek nu nog gebruik van maken (Westerweg) wordt opgeheven. Ook zij gaan gebruik maken van de nieuwe verbindingsweg met toegang vanaf de westkant.
Nijenburg kaart spoorwegovergangen 2022

Bekijk de afbeelding

Samenwerking

ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten zijn blij dat er in goed overleg een oplossing is gevonden. Ook zijn er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en hoe de kosten worden verdeeld. Het omvormen van de bestaande overwegen tot een tunnel of brug werkt ProRail verder uit en draagt hier de kosten voor. Gemeente Heiloo en Natuurmonumenten werken, in samenspraak met direct belanghebbenden, de benodigde nieuwe verbindingsweg uit voor de woningen en bedrijven aan de westzijde van het spoor. De gemeente neemt de kosten voor het uitwerken en realiseren van deze plannen voor haar rekening. Met provincie Noord-Holland zijn gesprekken gevoerd over mogelijke subsidiebijdragen aan de fietstunnel. Het werk wordt naar verwachting uitgevoerd in 2023 en 2024.

Natuurmonumenten: gebiedsmanager Lea van der Zee: “Wij hebben ons hard gemaakt om de spoorwegovergangen in het Heilooërbos open te houden voor wandelaars. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de enquête die Natuurmonumenten in 2020 heeft gehouden onder gebruikers van de spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg. Met deze voorkeursoplossing blijft het landgoed voor recreanten één geheel. En daar zijn wij heel blij mee. Dit prachtige natuurgebied en monumentaal landgoed met rijke flora en fauna blijft zo intact voor de vele liefhebbers”.

ProRail: regiodirecteur Harro Homan: “Onze ambitie is om alle NABO’s in Nederland op te heffen en waar dat kan de omgeving een mooi alternatief te bieden. Door de NABO’s op landgoed Nijenburg aan te pakken dragen we bij aan de veiligheid van de wandelaars en fietsers die gebruik maken van deze overwegen. We geven hen in de toekomst graag alle ruimte om op een veilige, verantwoorde en prettige manier gebruik te maken van de natuur op landgoed Nijenburg.”

Gemeente: wethouder Rob Opdam: “Als gemeente zijn wij erg blij dat we een oplossing hebben gevonden waarin de belangen van de gemeente, ProRail en Natuurmonumenten samen komen. Voor Heiloo snijdt het mes bovendien aan twee kanten. We verbeteren natuurlijk de veiligheid voor fietsers en wandelaars in het gebied en liften daarin mee met de investeringen die ProRail in het gebied doet. Maar ook geven we een enorme impuls aan de recreatieve mogelijkheden rond Heiloo. Zowel de beide tunnels als de nieuwe verbinding naar de Hoevervaart (en in het verlengde daarvan naar Bergen) vormen daarin voor ons belangrijke schakels”.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter