Nieuws van de boswachter

Wandelpad dijk Maalwater-Overbos tijdelijk afgesloten

01 februari 2022 | Jowien van der Vegte

Het wandelpad door de Baafjespolder, aan de westkant van landgoed Nijenburg, is van februari tot juni dicht. Het dijkje waar het pad overheen loopt wordt versterkt. Dit is de rode route van het wandelnetwerk.

Nijenburg Baafjespolder zwanenbloem

In de zomer van 2021 was er hevige regenval in Nederland. Twee dagen lang, op 18 en 19 juni, regende het extreem hard. In het Maalwater bleken twee kanten van de dijk niet sterk genoeg om die hoeveelheid water tegen te houden. Met tijdelijke maatregelen is verdere overlast voorkomen. Nu gaat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de slag om de dijk structureel te versterken om wateroverlast in de toekomst te beperken.

Wat gaat er gebeuren?

Beide kanten van de dijk langs het Maalwater worden over een lengte van twee kilometer verhoogd. De kade wordt met 20-40 centimeter grond gehoogd, er worden palenrijen geplaatst en er wordt klei aangebracht voor het tegengaan van lekkages en mollengangen.

Aannemer Haarsma Infra & Milieu voert de werkzaamheden uit tussen 7 februari en half maart. De dijk blijft daarna nog tot 1 juni afgesloten vanwege het zettingsproces en het wortelen van de bekleding van de dijk. Afhankelijk van hoe goed het gras groeit kan het wandelpad misschien wat eerder al weer open.

Rode route Baafjespolder vanaf 7 februari dicht

Het wandelpad van Natuurmonumenten en het wandelnetwerk, dat op de oostelijke dijk ligt, is die periode niet toegankelijk. Dit betreft de rode route door de Baafjespolder: van het Maalwater naar het Overbos en andersom. De afsluiting wordt ook met borden aangegeven. Direct aanwonenden ondervinden door de werkzaamheden waarschijnlijk enige overlast. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken.

Contactpersoon

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk op https://www.hhnk.nl/werk-in-de-buurt-heiloo of neem contact op met mevrouw C. Nielen via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo