Fietsen

Fietsroute landgoed Nijenburg, Bergermeerpolder en Loterijlanden, vlak bij Alkmaar

Fietsen

Fietsroute landgoed Nijenburg, Bergermeerpolder en Loterijlanden, vlak bij Alkmaar

Fiets over landgoed Nijenburg, de bloemrijke Loterijlanden en over duizend jaar oude dijken in de Bergermeerpolder.

Het oude polderlandschap van Heiloo, Alkmaar en Bergen nodigt gewoon uit tot een fietstocht! Behalve door polders voert de route je ook door gevarieerd bos en over eeuwenoude dijkenstelsels, aangelegd door de abdij van Egmond. Fiets en ontmoet weidevogels, bergeenden, Schotse hooglanders en vuurvlinders.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Stetlaan
  • De A9 (Haarlem-Alkmaar) tot de ringweg Alkmaar uitrijden. Daar tweemaal links de borden naar Heiloo volgen. Na het passeren van landgoed Nijenburg ga je rechts de Kerkelaan in. Na de spoorwegovergang (weg heet nu Belieslaan) rechts de parkeerplaats op.

De route

 Startpunt

1Heilooërbos

De route begint op de strandwal. Vroeger waren deze hoger gelegen en zandige gronden aantrekkelijk om op te wonen. Zo ontstonden Heiloo en Alkmaar. Het Heilooërbos is vanaf de achttiende eeuw aangeplant als onderdeel van het landgoed Nijenburg. De strandwal was trouwens ook ooit bebost. Tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 kapten de Spanjaarden echter de laatste stukken bos.

Vanaf de parkeerplaats aan de Stetlaan ga je terug en linksaf de Belieslaan op. Steek de spoorwegovergang over en ga direct links de Westerweg op. Vervolg het fietspad door het bos van landgoed Nijenburg (Westerweg).

2Landhuis Nijenburg

Vanaf de zichtas heb je hier heel even zicht op het landhuis Nijenburg. Je ziet nu het oudste deel van dit huis, kort na 1700 gebouwd.

Fiets verder over de Westerweg, ga na het viaduct met de bocht mee naar rechts, op de T-splitsing met een verkeersspiegel linksaf en daarna nog een keer links (Kalkovensweg). Na de spoorwegovergang eerste weg links (Mondriaanstraat), bocht naar rechts (Picassolaan) en dan Aert de Gelderlaan oversteken en links het fietspad op.

Bij de verkeerslichten recht oversteken. Daarna rechtsaf de Meerweg op, die je met de nodige bochten volgt tot je rechts een fietspad met rood asfalt op kunt. Links aanhouden en de weg oversteken. De route via Olympiaweg vervolgen. Ga met de bocht mee naar rechts (Robonsbosweg). Het fietspad gaat even verderop naar de linkerzijde van de weg. Ter hoogte van speeltuin De Batavier / De Bedriegertjes blijf je op het fietspad aan de linkerkant van de weg. Na 300 meter links de Groeneweg in.

3Bergermeerpolder en Loterijlanden

Je fietst hier door de Bergermeerpolder met aan je rechterhand De Loterijlanden. Na diverse middeleeuwse inpolderingen tussen Bergen en Egmond en Alkmaar bleven het grote moerassige Bergermeer en Egmondermeer over. Beide meren konden in 1564 als een van de eerste droogmakerijen door een ringvaart en molens worden drooggelegd. De Bergermeerpolder ligt gemiddeld zo’n 1 meter onder NAP. Delen land waren echter niet optimaal bruikbaar en zelfs ongewild: te drassig! Deze natte hooi- en weilandjes verlootte men elk jaar onder arme boeren. De Loterijlanden werden in de loop van tijd zeer voedselarm. De tijdelijke gebruikers haalden wel hooi van het land, maar gaven er zelden mest voor terug. Die voedselarme bodem van de Loterijlanden en de nattigheid levert wel weer mooie bloemrijke graslanden op! In het voorjaar ziet het hier geel van de dotterbloemen en roze van de koekoeksbloemen.

Vervolg de Groeneweg.

4Voormalig vliegveld

Aan de andere kant van de weg zie je een stel betonnen bouwsels. Het zijn de bunkers van voormalig Vliegveld Bergen. Een deel is van Nederlandse makelij, de rest is door de Duitsers gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Net als de Loterijlanden ligt het oude militaire vliegveld in een laag deel van de Bergermeer.

Fiets verder over de Groeneweg en ga rechts bij de ingang van Ecodorp Bergen. Vlak voor de bosrand ga je links het Paddenpad (fietspad) op.  

5Damlanderpolder

Deze oude polder vormt de overgang tussen de Bergermeer en de duinen. Vanaf 1994 beheert Natuurmonumenten de Damlanderpolder. De polder ontwikkelde zich vanaf toen tot schraal duingrasland met kraaiheide, struikheide en vele andere planten. Samen met de aangrenzende Philisteinse Polder is het nu een aantrekkelijk natuurgebied voor padden, vuurvlinders en bergeenden! De bergeend broedt graag in oude konijnenholen in de duinen en zoekt naar voedsel in de sloten van het polderland. De overgang van duin naar polder en de toestroom via duinrellen van schoon duinwater zorgt voor elk wat wils!

Aan het eind links de Sluislaan in. Aan het eind links de Voert op. Daarna de Herenweg oversteken en linksaf het fietspad op.

6Jonge duinen

De Herenweg voert je langs duinranden. Het land is hier duidelijk hoger dan de strandwal bij Nijenburg. Zo’n duizend jaar geleden was het hoogteverschil nog miniem. Echter, zandverstuivingen veranderden in de loop van tijd de voorste strandwal in een uitgebreid duinmassief. De strandwallen verder landinwaarts zijn weinig veranderd!

Circa 100 meter na Gasterij ’t Woud scherp links de Banweg in. De doorgaande weg volgen, dus met de bocht mee naar rechts (Kromme Dijk).

7Oude dijken

In de omgeving van Egmond ligt een stelsel van oude dijken. Sommige zijn al duizend jaar oud en aangelegd in opdracht van de abdij van Egmond. Gaandeweg zijn de middeleeuwse dijken afgegraven. De namen van de wegen waar je overheen fietst, vertellen je nu nog waar en hoe de monniken dijken opwierpen; zoals de Kromme Dijk.

Fiets verder tot aan de Hoeverweg, steek deze weg over en ga rechts via het fietspad (richting Egmond). Blijf de Hoeverweg volgen. Circa 200 meter na het tunneltje linksaf en bij de rotonde de Hoeverweg oversteken naar de Kalkovenseweg. Dan rechts en meteen links het Zomerdijkje in, die je tot aan de rand van Heiloo volgt.

Direct na de parkeerplaats Maalwater ga je linksaf (Belieslaan). Na circa 900 meter linksaf de Stetlaan in. Je bent weer terug bij de parkeerplaats.

Als je gestart bent vanaf station Heiloo: niet afslaan naar de Stetlaan, maar rechtdoor op de Belieslaan. Voor de spoorwegovergang rechts, na het oversteken van de Zeeweg (bij het tankstation) eerste weg links.

Als je gestart bent vanaf station Alkmaar: niet afslaan naar de Stetlaan, maar rechtdoor op de Belieslaan. Direct na de spoorwegovergang links en de route vanaf het startpunt volgen tot  De Batavier / De Bedriegertjes. Hier rechtsaf bij de stoplichten, aan de overkant meteen weer rechts, de ANWB-fietsbordjes ‘Heiloo’ volgen. Voor stationsuitgang Bergermeer bij het tweede stoplicht linksaf, voor stationsuitgang Centrum bij het stoplicht na het tunneltje linksaf.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.