Ga direct naar inhoud
Nieuws

Steeds vaker de gladde slang op de Turfvaartse landgoederen

24 oktober 2023 | Miranda Fieret

In samenwerking met RAVON is dit jaar onderzoek gedaan naar de gladde slang. Het is een vervolg op het onderzoek naar de hazelworm waarbij ook verschillende gladde slangen zijn gevonden.

Gladde slang

De gladde slang is goed gezien op de Turfvaartse landgoederen. Zo blijkt uit de voorlopige resultaten van onderzoek van RAVON. 

Er zijn dit jaar op diverse plekken speciale ‘reptielenplaten’ weggelegd. Deze worden lekker warm in de zon, wat de gladde slang wel kan waarderen. Maar bovenal is het een veilig onderkomen om te schuilen. De tellingen zijn heel positief: op een aantal plaatsen zijn meerdere exemplaren gevonden en zelfs een jonge gladde slang is gespot.

Uitwisseling

De Reten is in het verleden aangelegd als verbindingszone voor de gladde slang. Op die manier is er ook uitwisseling mogelijk tussen de populatie van de Oude Buisse Heide en die van Landgoed de Moeren BV. Met dit onderzoek is er nu ook bevestiging dat de gladde slang echt gebruik maakt van de verbinding. Natuurmonumenten zet de komende tijd in op schapenbegrazing waardoor de heideverbinding op de Reten nog beter geschikt wordt gemaakt voor de gladde slang.

Rode lijst

De gladde slang heeft in de Rode Lijst de status ‘Bedreigd’ en is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming. In Brabant kun je ze vooral vinden op droge heideterreinen, open bossen en jonge aanplant op zandgrond. Ze eten nestmuisjes en soms een hagedis. De gladde slang is niet giftig en kan best oud worden. Er zijn gladde slangen bekend van 16-17 jaar.

RAVON is erg blij met de tellingen, maar het onderzoek is hiermee nog niet afgerond. Het onderzoek is gefinancierd door de Provincie via de subsidie Leefgebieden en Biodiversiteit.

Miranda Fieret
Miranda Fieret