Natuurgebied

Polder Noord Kethel

Bezoekersinformatie

Polder Noord Kethel

Welkom in Polder Noord Kethel

Tussen Schiedam en Delft ligt een mooi veenweidegebied. Wie moeras- en weidevogels wil spotten wordt hier op zijn wenken bediend. Vanaf verschillende locaties kun je dit natuurgebied prachtig overzien.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Polder Noord Kethel

Over het gebied

Tussen Schiedam en Delft ligt een mooi veenweidegebied. Wie moeras- en weidevogels wil spotten wordt hier op zijn wenken bediend. Vanaf verschillende locaties kun je dit natuurgebied prachtig overzien.

Polder voor moeras- en weidevogels

De slobeend, grutto en kievit komen in dit natuurgebied veelvuldig voor. In de winter verblijven grote groepen smienten in het landschap. Tijdens het beheer en onderhoud van het gebied houden wij rekening met de vogels en planten die in het natuurgebied leven. Zo wordt laat gemaaid om het broedsel niet te storen. Ook worden de graslanden matig bemest zodat de vegetatie gevarieerd blijft.

Wie meer wil lezen: in het artikel Van landbouw naar natuur vertelt boswachter Dirk over factoren die van belang zijn bij optimaal weidevogelbeheer.

Wat kun je in natuurgebied Polder Noord Kethel doen?

  • Bespied de vogels vanaf één van de uitkijkpunten
  • Ga wat drinken in Het Schielicht

Hoe is het natuurgebied te bereiken?

Het natuurgebied Polder Noord Kethel is niet toegankelijk voor bezoekers. Wel is het natuurgebied goed te overzien vanaf de Kandelaarweg, Groeneweg en Harreweg in Schiedam.

Ontspanning vanachter je beeldscherm

De boswachters laten je op Instagram zien dat natuur overal en heel dichtbij kan zijn. Verbaas je over planten die tussen de stenen een weg naar het zonlicht vinden, of over de zeldzame vogels die op fietsafstand van de stad een slaapplek vinden in Midden-Delfland. Volg ons op Instagram >

Direct naar

Polder Noord Kethel

Nieuws van de boswachter