Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatieavond recreatiezonering Loenense bossen goed bezocht

20 november 2023 | Ramona Fredriks

Op maandag 13 november organiseerden Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen een informatieavond over recreatiezonering. In ontmoetingscentrum De Bruisbeek zijn circa 50 bewoners en betrokkenen geïnformeerd over hoe beide terreinbeherende organisaties samenwerken aan natuurherstel in de Loenense bossen. Ook was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Informatieavond recreatiezonering Loenense bossen

Op initiatief van de provincie Gelderland werken Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen aan een betere balans tussen ruimte voor natuur en mens. Om kwetsbare natuur te beschermen en tegelijkertijd voldoende recreatiemogelijkheden te blijven bieden, worden in 2024 verschillende paden aangepast. Het gaat om enkele paden in de natuurgebieden Reeënberg, Hoeve Delle en Ramenberg die door Natuurmonumenten worden beheerd. En het gaat om een aantal paden in natuurgebied Loenermark dat in beheer is bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Vanaf dit najaar gaan de twee terreinbeherende organisaties met betrokkenen in gesprek over de uitvoeringsmaatregelen. Deze gesprekken gaan over het afsluiten van (sluip)paden, het aanpassen van routes en de communicatie rondom de aanpassingen in de natuurgebieden.

Gezonde balans tussen natuur en recreatie

In de Loenense bossen liggen een aantal paden op kwetsbare delen in de natuur. Dat maakt het voor vogels en andere dieren lastig om een rustige plek te vinden om te broeden of voor het grootbrengen van jongen. Vooral de heide en de overgangen van heide naar bos zijn belangrijk voor plant- en diersoorten. Dit zijn ook de plekken waar veel paden voor recreatie lopen. Door sommige paden op de overgang bos-heide terug te geven aan de natuur en meer afstand tussen de verschillende paden aan te houden, kan er meer rust gecreëerd worden voor kwetsbare plant- en diersoorten.

Door enkele (sluip)paden te sluiten en routes te verleggen, wordt ruimte gemaakt voor beschermde soorten als nachtzwaluw, tapuit, boomleeuwerik, draaihals, wespendief en zwarte specht; maar ook voor reptielen, zoals de adder en de zandhagedis. Zo wordt samengewerkt aan een gezonde balans tussen natuur en recreatie op de Veluwe, zodat er een toekomst is voor de Veluwe.

Recreatiezoneringsplan Veluwe

De aanpassingen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Daarin zijn de Loenense bossen door de provincie betiteld als zone C: rustig gebied met extensief recreatief medegebruik. In zone C ervaar je de stille, eindeloze Veluwe. Hier ligt de nadruk op natuurbeleving en de rustige recreatie die daarbij past.

Het doel van het recreatiezoneringsplan is om kwetsbare natuurgebieden met steeds zeldzamer wordende leefgebieden te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee wordt de afname van het totaal aan plant- en diersoorten (de biodiversiteit) een halt toegeroepen. Kijk voor meer informatie over recreatiezonering op de Veluwe en op de website van de provincie Gelderland

Recreatiezonering op de Veluwe

Kaarten met maatregelen

Bekijk hier de recreatiezoneringsmaatregelen voor de natuurgebieden Reeënberg, Hoeve Delle en Ramenberg: 

De oranje lijnen zijn de af te sluiten paden. In natuurgebied Ramenberg is de paarse lijn de nieuwe MTB-verbindingsroute. Voor de maatregelen in natuurgebied de Loenermark (de blauwe lijnen) verwijzen wij je graag naar Geldersch Landschap & Kasteelen

Vragen of behoefte aan afstemming? 

Heb je vragen of behoefte aan afstemming? Neem dan contact op met de beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei via [email protected]

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks