Ga direct naar inhoud
Nieuws

Renovatie uitkijkpunt in natuurgebied Reeënberg

30 november 2023 | Ramona Fredriks

In februari start Natuurmonumenten met de renovatie van het uitkijkpunt over de heide in natuurgebied de Reeënberg bij Loenen. Onder de inwoners van Loenen ook wel de Schansenberg genoemd. De plannen voor de realisatie van een houten wildkijkscherm op de top van het uitkijkpunt gaan niet meer door.

Uitkijkpunt Reeënberg

Het uitkijkpunt krijgt vanuit het project Recreatiezonering een opwaardering. Deze opwaardering bestaat uit het renoveren van de trap die leidt naar het uitkijkpunt, het vernieuwen van de houten balustrade en het plaatsen van nieuwe bankjes op de top van het uitkijkpunt.

Informatieavond Recreatiezonering

Tijdens de informatieavond op maandag 13 november jongstleden in De Bruisbeek werden de plannen gepresenteerd voor het plaatsen van een houten wildkijkscherm bij het uitkijkpunt over de heide. De achterliggende gedachte hiervan is om meer rust te creëren op het heideveld in natuurgebied de Reeënberg en om de kans op het zien van wild te vergroten. Door het scherm storen de dieren zich namelijk niet aan bezoekers. Naar aanleiding van reacties van omwonenden en direct betrokkenen heeft Natuurmonumenten besloten om zich te focussen op de renovatie van het gewaardeerde uitkijkpunt en om geen wildkijkscherm te plaatsen.

Recreatiezoneringsplan Veluwe

De opknapwerkzaamheden zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Het doel van dit Veluwebrede recreatiezoneringsplan is om kwetsbare natuurgebieden met steeds zeldzamer wordende leefgebieden te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Hiermee wordt geprobeerd de afname van het totaal aan plant- en diersoorten (de biodiversiteit) te stoppen.

Door sommige paden op de overgang bos-heide terug te geven aan de natuur en meer afstand tussen de verschillende paden aan te houden, kan er meer rust gecreëerd worden voor kwetsbare plant- en diersoorten. Op andere plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd. Op deze manier wordt gewerkt aan een betere balans tussen recreatie en natuur op de Veluwe. 

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks