Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote opgaven Zuid-Hollands groen voor nieuwe provinciebestuur

17 januari 2019 | Natascha Hokke

Provincie Zuid-Holland gaat voor een leefbaar, mooi en soortenrijk Zuid-Holland! Dit beschrijft zij in de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Midden-Delfland Bijzonder Provinciaal Landschap, ja toch zeker?

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie zijn blij dat de provincie werk wil maken van het beschermen en versterken van populaties van kwetsbare soorten, het bevorderen van burgerparticipatie en vrijwilligersondersteuning, het verduurzamen van de landbouw en het realiseren van meer groen in deze drukke leefomgeving.

De natuurorganisaties onderschrijven dat de provincie voor grote opgaven staat die de komende jaren om soms ingrijpende maatregelen vragen. Het is aan de nieuwe bestuurders om dat waar te maken.

Lees hier de volledige reactie van de natuurorganisaties op de ambities van de provincie.

Jij hebt een stem!

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor een nieuw provinciebestuur. De zorg voor natuur, recreatie en landschap ligt sinds een paar jaar bij de provincies, dus deze verkiezingen doen ertoe voor het groen in Zuid-Holland. Het nieuwe provinciebestuur zal verder aan de slag gaan met de ambities die nu geformuleerd zijn. Dan zal er ook voldoende budget vrijgemaakt moeten worden om alle ambities waar te kunnen maken. De natuurorganisaties kijken er naar uit om de komende jaren samen met de provincie verdere uitwerking te gaan geven aan de ambities en daarmee Zuid-Holland mooier, leefbaar en soortenrijker te maken.

Grutto
Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter