Ga direct naar inhoud
Nieuws

Baltsende kemphanen op Skrok

03 mei 2018 | Hanneke Wijnja

Deze dagen is het drukker dan anders in de vogelkijkhut op het Friese Skrok. Dit is namelijk één van de weinige plekken in Nederland waar je baltsende kemphanen kunt zien. Een zeldzaam schouwspel! Wil je het meemaken? Kom dan snel langs, want voordat je het weet is het weer voorbij!

Baltsende kemphanen op Skrok

Uniek en bijzonder!

Momenteel vindt er een uniek gebeuren plaats op een paar plekken in Fryslân. De kemphanen zijn terug en dat betekent in deze tijd dat er wordt gebaltst, een prachtig schouwspel. De mannetjes maken op de baltsplaatsen de vrouwtjes het hof door hun mooi gekleurde kragen op te zetten. Ze intimideren hiermee de andere mannetjes en gaan indien nodig het gevecht aan. Een prachtig fenomeen dat op maar weinig plaatsen nog te zien is, maar wel op Skrok!

Beheer weidevogelgebieden

Boswachter Sander Veenstra: "Door een hoge waterpeil, laat maaien en weinig bemesten ontstaat er een optimale omgeving. De weidevogels die terugkeren uit de warmere streken vinden er dan voldoende voedsel en kunnen veilig broeden. Het is jammer dat de meeste mensen de kemphaan eigenlijk alleen maar kennen vanuit vroegere verhalen, toen deze weidevogel nog in grote delen van ons land broedde. Door het verlies van geschikte broedgebieden is de kemphaan zo goed als verdwenen. Slechts op een paar plaatsen komt de kemphaan nog voor als broedvogel."

Kemphaan met Kemphen

Kemphaan met kemphen

Kom kijken

Dat de kemphaan niet helemaal verdwenen is bewijst de baltsplaats op Skrok nu wel. Vlak voor de vogelkijkhut ligt namelijk op enkele meters afstand een eilandje. Hier broeden nu al kluten, kokmeeuwen en scholeksters. Veenstra: "De meeste kemphanen op deze baltsplaatsen zullen verder vliegen naar hun broedgebieden in Noord en Oost Europa. Skrok en Skrins zijn twee gebieden van Natuurmonumenten waar de kemphaan incidenteel broedt. Zo werd er in 2017 nog een nest van de kemphaan gevonden. Natuurmonumenten beheert deze gebieden nog zoals dat 50 jaar geleden ook gebeurde. De rijkdom aan weidevogels is hierdoor erg groot!"

Excursie Skrok en Skrins

Of de kemphanen er op 19 mei tijdens de weidevogelexcursie nog zitten, kunnen we niet beloven, maar het wemelt momenteel van de weidevogels op Skrok en Skrins. Ga eens mee met zo'n bijzondere wandelexcursie. Naast kemphanen zie je dan grutto's, kieviten, tureluurs, scholeksters en tal van andere vogels, sommigen zelfs al met kuikens!

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja