Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Natuurontwikkeling en -beleving in Zuid-Holland snel op orde brengen

01 APRIL 2015 | Natascha Hokke

In een brief aan de informateur in de provincie Zuid-Holland roepen Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN op tot het instellen van een taskforce realisatie ecologische hoofdstructuur (EHS).

Natuurontwikkeling en -beleving in Zuid-Holland snel op orde brengen

Na bijna vier jaar stilstand vinden de natuurorganisaties het van groot belang dat de provincie dit dossier weer vlot gaat trekken. Ook pleiten zij bij de informateur voor het financieel en organisatorisch veilig stellen van recreatie- en belevingsmogelijkheden in natuur- en groengebieden en bescherming en versterking van waardevolle landschappen in Zuid-Holland.

Taskforce realisatie EHS

Om de achteruitgang van de soortenrijkdom te stoppen, is de realisatie van het natuurnetwerk (verbinden van natuurgebieden) erg belangrijk. Op papier is al vastgelegd hoe dit netwerk eruit moet gaan zien, maar de werkelijke realisatie van deze gebieden ligt al jaren stil. Tot nu toe is de provincie onvoldoende in staat geweest om die realisatie voortvarend op te pakken. Om nog meer stilstand op dit dossier te voorkomen pleiten de natuurorganisaties voor het instellen van een provinciale taskforce realisatie EHS. Zij hopen dat de te vormen coalitie in Provinciale Staten dit voorstel op zal nemen in het op te stellen coalitieakkoord.

Veilig stellen recreatie en beleving

Ook maken de natuurorganisaties zich zorgen over de mogelijkheden van inwoners van Zuid-Holland voor recreatie en beleving van natuur- en groengebieden. Zowel in financiële als organisatorische zin is het volgens de organisaties belangrijk dat de provincie hiervoor garanties kan geven voor de komende jaren. Uit een recent door TNS NIPO gehouden enquête bleek dat de inwoners van Zuid-Holland veel waarde hechten aan recreatie in en beleving van natuur- en groengebieden in de buurt van hun woonomgeving.

Vlietlanden, Maasland, Delfland, Zuid-Holland, Nederland, EuropaFotograaf: Rene KosterBron: Natuurmonumenten

Bescherming en versterking waardevolle landschappen

Ten slotte vragen de natuurorganisaties de provincie om een actieve regie voor de bescherming van de meest waardevolle landschappen. Omdat het Rijk de bescherming van landschap heeft losgelaten, is het aan de provincie om haar kwetsbare landschappen goed te beschermen. Vooral voor de landschappen bij de stad, zoals Midden-Delfland en Duin, Horst & Weide, is dit hard nodig omdat daar verstedelijking en de aanleg van infrastructuur op de loer liggen.

Investeren om landschappen nóg mooier te maken

Naast bescherming gaat het ook om investeringen in de landschappen om deze nog mooier te maken. De natuurorganisaties sluiten hierbij aan bij een pleidooi van de Landschapstafels voor provinciale investeringen in de landschappen in Zuid-Holland. De Landschapstafels zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen in de landschappen bij de steden.

De brief aan de informateur kun je lezen op de website van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland.

Natascha Hokke

Boswachter

Volg mij:Instagram