Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderzoek wijst uit: 'Zuid-Hollander wil meer groen en natuur'

17 maart 2015 | Natascha Hokke

Uit een TNS NIPO-onderzoek blijkt dat 7 op de 10 Zuid-Hollanders de aanwezigheid van natuur en groen in hun directe woonomgeving belangrijk vinden.

Onderzoek wijst uit: 'Zuid-Hollander wil meer groen en natuur'

Het TNS NIPO-onderzoek is, in aanloop naar de provinciale verkiezingen, uitgevoerd in opdracht van:

  • Natuurmonumenten
  • ANWB
  • Staatsbosbeheer
  • Zuid-Hollands Landschap
  • Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

68% van de Zuid-Hollanders vindt het enigszins tot zeer zorgelijk dat er zo weinig natuur is in hun provincie. Vrijwel iedereen (95%) ziet een voorname rol weggelegd voor de overheid bij het beschermen van de natuur. De organisaties vinden dit een belangrijk signaal richting de provinciale verkiezingen van 18 maart.

Groen en natuur dichtbij van belang

Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten: “Natuur is een factor van betekenis in de provincie Zuid-Holland, dat blijkt uit het TNS NIPO-onderzoek. Mensen wonen en leven graag in een aantrekkelijke groene omgeving. Het onderzoek toont aan dat voor maar liefst 69% van de Zuid-Hollanders natuur en groen in de nabijheid van belang is bij het zoeken naar een woonomgeving.”

placeholder

Fotograaf: Jan Kriek

Provinciale aandacht voor natuur in Zuid Holland

Maar liefst 95% van de respondenten vindt het belangrijk dat de overheid natuurgebieden in Zuid-Holland beschermt. Meer dan ooit ligt die taak, na de decentralisatie, nu bij de provincies.

Uit het onderzoek van TNS NIPO blijkt ook grote steun voor de realisatie van meer natuurgebieden. Driekwart (73%) vindt dat er meer natuurgebieden moeten komen. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten: “We hebben een rijke natuur in Nederland, maar die staat onder druk. Het beleid van de provincie is ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze natuur. Ik zie in de resultaten van dit onderzoek dat er in een verstedelijkte provincie als Zuid-Holland een groot draagvlak is voor een stevig natuurbeleid. De resultaten zie ik als een aansporing aan de provincie om er een schepje bovenop te doen bij de realisatie van aantrekkelijke natuurgebieden. ”

Versterken natuur ook impuls voor economie in Zuid-Holland

In het onderzoek is ook gevraagd naar de mening van mensen over natuur en economie. 80% van de respondenten denkt dat het investeren in natuurgebieden positieve effecten op de economie kan hebben. Volgens de Zuid-Hollanders ondervinden vooral het toerisme (85%) en de horeca (69%) hier positieve effecten van. Ook denkt bijna de helft (48%) dat het investeren in natuurgebieden zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Directeur van Natuurmonumenten Marc van den Tweel: “Hoopgevend ook om te zien dat zo veel mensen zien dat natuur een positief effect kan hebben op de economie.”

placeholder

Te druk in de weekenden

Hoofddirecteur van de ANWB Frits van Bruggen: “Het TNS NIPO-onderzoek bevestigt dat de nabijheid van groen en natuur belangrijk is voor de Zuid-Hollanders. Wandelen en fietsen zijn de belangrijkste activiteiten. Voor de ANWB een goed signaal om te zorgen voor nog meer informatie over aantrekkelijke wandel- en fietsmogelijkheden in de natuur. Opvallend punt is ook dat slechts de helft van de mensen vindt dat de recreatieve voorzieningen in de natuurgebieden goed wordt onderhouden. Dat is een punt van zorg, er moet door provincies voldoende geïnvesteerd blijven worden in het onderhoud van deze voorzieningen. Een ander punt van zorg is dat meer dan een kwart van de Zuid-Hollanders aangeeft dat het in het weekend te druk is in de natuur. Dit onderschrijft het belang van de aanleg van aantrekkelijke nieuwe natuurgebieden.”

placeholder

Fotograaf: Rene Koster

Provinciale verkiezingen

18 maart zijn de provinciale verkiezingen. Van de groep ondervraagde Zuid-Hollanders geeft 64% aan op 18 maart te gaan stemmen voor de Provinciale Staten verkiezingen. De provincie speelt een cruciale rol bij natuurontwikkeling en beheer. Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende partijen als het gaat om de inzet voor de natuur. Van de groep die (misschien) van plan is te gaan stemmen, geeft 71% aan dat het standpunt van een politieke partij over natuur, natuurbeleving en groen in de provincie een (redelijk) belangrijke tot zelfs doorslaggevende rol heeft bij het bepalen van de stem.

Marc van den Tweel, Natuurmonumenten: ”De nieuw gekozen provincie kan in onze ogen niet heen om de roep van de Zuid-Hollanders om met extra ambitie voort te gaan met het realiseren van een voor mens en natuur aantrekkelijk netwerk van groene gebieden, dat goed onderhouden en toegankelijk is.”

Natuur heeft jouw stem nodig!

De natuur heeft 18 maart jouw stem nodig! En daarom heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland de verkiezingsprogramma’s van de Zuid-Hollandse politieke partijen getoetst aan de hand van een aantal stellingen. Zo zie je in één oogopslag hoe groen de verschillende partijen zijn. Kijk op groenekieskompas.nl.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter