Ga direct naar inhoud
Nieuws

Terug in de tijd: Metamorfose van Karantijn op Tiengemeten

14 april 2015 | Natascha Hokke

Natuurmonumenten heeft de werkzaamheden aan de Karantijn op natuureiland Tiengemeten afgerond. Het gebouw heeft een metamorfose ondergaan tot folly; een decoratief element in het landschap. De folly is een onderdeel van een landschapsplan dat Natuurmonumenten gaat realiseren in het oostelijk deel van de Oude Polder van Tiengemeten met als doel de rijke 19e eeuwse maritieme geschiedenis zichtbaar en beleefbaar te maken.

Terug in de tijd: Metamorfose van Karantijn op Tiengemeten

Maritieme geschiedenis

Het Haringvliet was een belangrijke poort naar de Rotterdamse haven. Om besmettelijke ziekten te voorkomen, moesten in de 19e eeuw schepen bij Tiengemeten voor anker gaan en in quarantaine blijven tot een chirurgijn had vastgesteld dat er aan boord geen ziekten heersten. Eventuele zieken werden verpleegd in het quarantainehospitaal.

Na verloop van jaren raakte de quarantaine-inrichting in onbruik. Eind negentiende eeuw kwam er het marinedepot voor in de plaats. Het marinedepot werd na 1877 ingericht voor het innemen van buskruit en later ook brandstof voor oorlogsschepen van de marine. Wat er nog over bleef van de voormalige quarantainegebouwen was niet geschikt voor de nieuwe functie, de meeste resten werden rond 1880 gesloopt. Voor de opzichter van het marinedepot en bewakers werd tussen 1879 en 1882 een nieuw blok van drie woningen gebouwd, dat later de Karantijn genoemd werd. Dit is het gebouw dat nu is omgevormd tot folly. In 1938, als de marinehaven in Hellevoetsluis wordt opgeheven, is de ondersteunende taak van het marinedepot ook ten einde.

placeholder

Bron: Natuurmonumenten

Karantijn als plaats van herinnering

Landschappelijk is het geïsoleerd gelegen quarantainegebied op Tiengemeten gaaf gebleven. Dus als plek bij uitstek geschikt om de geschiedenis levend te houden. Projectleider Mark Mandemakers: “In en rond het gebouw de Karantijn wil Natuurmonumenten de geschiedenis van de Oude Polder beleefbaar maken. Daarom is gebouw omgevormd tot een toegankelijke, eigentijdse folly waar de herinnering aan de geschiedenis van deze plek op het eiland behouden blijft."

Waan je binnen én buiten

Landschapskunstenaar en ontwerper Luc Engelhard maakte het ontwerp voor de metamorfose van de Karantijn en het omliggende landschap. Projectleider Mark Mandemakers over het ontwerp: “Het gebouw de Karantijn is als het ware ontmanteld. Het casco is blijven staan, maar door het uitzagen van raam- en deurkozijnen, waan je je binnen én buiten tegelijk.” Ook de buitenruimte van het gebouw is veranderd. Karakteristieke bomen en struiken zijn aangevuld met streekeigen beplanting."

 

placeholder

Fotograaf: Pauline Joosten

Belevingspad

Via een wandelpad wordt de plek toegankelijk gemaakt voor publiek. Van oost naar west loopt dwars door de folly een ruw afgewerkt betonpad. Haaks op dit betonpad leiden vanaf de dijk en vanuit het weiland paden de folly in. Langs de paden wordt de maritieme geschiedenis op Tiengemeten zichtbaar gemaakt waarbij ondermeer gebruik wordt gemaakt van historische kaarten uit het Nationaal Archief.

Deze paden gaan deel uitmaken van de bestaande wandelroute door de Oude polder van Tiengemeten.Zo ontstaat een wandelroute waarlangs bezoekers de totale cultuurhistorie van de Oude polder kunnen beleven: van de akkers met oude gewassen tot de maritieme geschiedenis. De wandelroute en de wijze waarop we het historische verhaal mooi kunnen verbeelden, worden dit jaar verder ontwikkeld. Voorjaar 2016 zal de route in z’n geheel toegankelijk zijn voor bezoekers.

Kom naar Open Monumentendag

Wie wil kan vanaf de zomer alvast een kijkje komen nemen bij folly de Karantijn in de Oude polder van Tiengemeten. Tijdens Open Monumentendag in september wordt de folly officieel geopend en vinden er allerlei activiteiten plaats. Houd de activiteitenkalender op de website in de gaten!

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter