Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zeldzame Noordse woelmuis breidt zijn leefgebied uit op Tiengemeten

24 september 2015 | Natascha Hokke

De verspreiding van noordse woelmuizen op eiland Tiengemeten stemt natuurliefhebbers heel positief. En dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet dat deze muizensoort kwetsbaar en hoogst zeldzaam is. Natuurmonumenten probeert dan ook de juiste voorwaarden te scheppen zodat het dier het naar zijn zin heeft op Tiengemeten. KNNV Voorne en het Hoeksche Waards Landschap brengen deze beschermde muizensoort jaarlijks in kaart zodat iedereen die dat wil de ontwikkelingen kan volgen.

Zeldzame Noordse woelmuis breidt zijn leefgebied uit op Tiengemeten

Razend interessant

Tiengemeten is in 2007 ingericht als natuurgebied. “Het is razend interessant om te kijken hoe de kleine zoogdieren, en vooral zeldzame soorten zoals de noordse woelmuis, reageren op de natuurontwikkeling“, vertelt Jan Alewijn Dijkhuizen van de Zoogdierwerkgroep KNNV Voorne. “De noordse woelmuis zit al heel lang op Tiengemeten in de Oude Polder en in de Blanken Slikken, al voor dat de Deltawerken in gebruik werden genomen. Na dit muizenonderzoek hebben we het idee dat de woelmuizen zich verder over het eiland verspreiden.”

placeholder

Fotograaf: Pauline Joosten

Wildernis en Weemoed

De noordse woelmuis leeft op Tiengemeten samen met de concurrerende veldmuis in zowel natte als droge delen van het eiland. Jan Alewijn: “Op verzoek van Natuurmonumenten hebben we dit jaar een dijkje bij de Oude Polder in Weemoed in ons onderzoek opgenomen. Bij controle vonden we vijf noordse woelmuizen. Op het eilandje van de boerderijruïne in de Wildernis hebben we twee woelmuizen gevangen. De braakballen van de kerkuilen in de boerderij ruïne en de Idahoeve hebben we meegenomen voor onderzoek.” Het Hoeksche Waards Landschap heeft tien woelmuizen gevangen; in totaal dus zeventien exemplaren. Naast de Noordse woelmuizen zijn ook exemplaren van de veldmuis, de gewone bosspitsmuis en de bosmuis gevangen.

Icoon voor Deltanatuur

“Boswachter Gerwin Geertse van Natuurmonumenten: “De noordse woelmuis is in allerlei opzichten beschermd en een icoon voor de levendige Deltanatuur. Het bijzondere van de noordse woelmuis die in ons land voorkomt, genetisch verschilt van de andere noordse woelmuis die in de rest van Europa leeft. Nederland heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid voor een goede bescherming van deze zogenaamde ondersoort. Noordse woelmuizen houden van natte natuur die voortdurend in beweging is.”

placeholder

Fotograaf: Jan Alewijn Dijkhuizen

Kansen vergroten

“Op Tiengemeten vergroten we de overlevingskansen voor soorten die houden van dynamiek waaronder dus ook de noordse woelmuis”, vertelt Gerwin Geertse. “In het Haringvliet zijn de natte natuurontwikkelingsgebieden en geïsoleerde eilanden momenteel de betere plekken voor de noordse woelmuis om te overleven. Daar hebben ze geen last van concurrenten zoals de veldmuis. Behoud en herstel van dynamische, waterrijke landschappen is echter cruciaal voor het voortbestaan van deze oer-Nederlandse soort op de langere termijn.

Wandel rond Weemoed op Tiengemeten

Kom eens genieten van het leefgebied van de noordse woelmuis. Maak eens een wandeling rond Weemoed op Tiengemeten.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter