Natuurgebied

Vaalwaard

  Vaalwaard Plas

  Welkom bij de Vaalwaard

  Neem je verrekijker mee en kom vogels spotten in dit bijzondere rustgebied.

  Natuurmonumenten

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Vaalwaard
 • Nieuws
 • Over het gebied

  In een typisch Nederlands rivierenlandchap ligt de Vaalwaard, een smalle uiterwaard langs de IJssel. Je kunt dit natuurgebied vanaf de IJsseldijk bij De Steeg bekijken. Neem een verrekijker mee, je kunt er veel vogels spotten.

  De Vaalwaard is een restant van een grote uiterwaard die door zandwinning vrijwel is verdwenen. In perioden met extreem hoog water kan het gebied volledig overstromen. De Vaalwaard is een internationaal beschermd vogelgebied.

  Rode Klaver Vaalwaard

  Rustgebied

  De Vaalwaard is van grote betekenis voor ganzen en steltlopers. Op de hogere delen komt soms stroomdalflora voor, zoals kruisdistel. In de lagere delen broedt soms een kwartelkoning. De knotwilgen zijn belangrijk als broedplaats voor steenuilen. Als vogelrustgebied is Vaalwaard niet toegankelijk voor publiek.

  Roofvogel Vaalwaard

  Toeristische omgeving

  Pal naast de Vaalwaard ligt recreatiegebied Rhederlaag, met verschillende campings en een jachthaventje. Een pontje vanuit Rheden brengt je naar de overkant van de IJssel. Het is een geliefde omgeving om te varen, te wandelen en te fietsen.

  Natuurherstel

  Lees meer over het LIFE-project Floodplain Development

  Life + Natura 2000 + Postcode Loterij
  Insecten Vaalwaard
  Verrekijker Vaalwaard
  Vaalwaard

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo