Welkom bij de Vaalwaard

Neem je verrekijker mee en kom vogels spotten in dit bijzondere rustgebied.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Vaalwaard
  • Nieuws

Over het gebied

In een typisch Nederlands rivierenlandchap ligt de Vaalwaard, een smalle uiterwaard langs de IJssel. Je kunt dit natuurgebied vanaf de IJsseldijk bij De Steeg bekijken. Neem een verrekijker mee, je kunt er veel vogels spotten.

De Vaalwaard is een restant van een grote uiterwaard die door zandwinning vrijwel is verdwenen. In perioden met extreem hoog water kan het gebied volledig overstromen. De Vaalwaard is een internationaal beschermd vogelgebied.

Rustgebied

De Vaalwaard is van grote betekenis voor ganzen en steltlopers. Op de hogere delen komt soms stroomdalflora voor, zoals kruisdistel. In de lagere delen broedt soms een kwartelkoning. De knotwilgen zijn belangrijk als broedplaats voor steenuilen. Als vogelrustgebied is Vaalwaard niet toegankelijk voor publiek.

Toeristische omgeving

Pal naast de Vaalwaard ligt recreatiegebied Rhederlaag, met verschillende campings en een jachthaventje. Een pontje vanuit Rheden brengt je naar de overkant van de IJssel. Het is een geliefde omgeving om te varen, te wandelen en te fietsen.

Natuurherstel

Lees meer over het LIFE-project Floodplain Development >

Bezoekersinformatie

Faciliteiten

Vaalwaard

Nieuws van de boswachter