Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Vaalwaard

  Vaalwaard Plas

  Rust en ruimte

  Op veel plekken langs de IJssel kun je recreëren. Natuurmonumenten beheert één gebied langs de IJssel exclusief voor de planten en de dieren die daar leven: de Vaalwaard. Een rustplek waar vogels dankbaar gebruik van maken. De Vaalwaard is dus niet toegankelijk voor bezoekers, maar vogels of reeën spotten vanaf de dijk kan natuurlijk wel! Wil je graag wandelen in de uiterwaarden, kies dan voor de struinroute in de nabijgelegen Koppenwaard.

  Susanne Blommaert
  Susanne Blommaert

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Vaalwaard

  Over het gebied

  In een typisch Nederlands rivierenlandschap ligt de Vaalwaard, een smalle uiterwaard langs de IJssel. Je kunt dit natuurgebied vanaf de IJsseldijk bij De Steeg bekijken. Neem een verrekijker mee, je kunt er veel vogels spotten.

  De Vaalwaard is een restant van een grote uiterwaard die door zandwinning vrijwel is verdwenen. In perioden met extreem hoog water kan het gebied volledig overstromen. De Vaalwaard is een internationaal beschermd vogelgebied.

  Rode Klaver Vaalwaard

  Rustgebied

  De Vaalwaard is van grote betekenis voor ganzen en steltlopers. Op de hogere delen komt soms stroomdalflora voor, zoals kruisdistel. In de lagere delen broedt soms een kwartelkoning. De knotwilgen zijn belangrijk als broedplaats voor steenuilen. Als vogelrustgebied is Vaalwaard niet toegankelijk voor publiek.

  Roofvogel Vaalwaard

  Toeristische omgeving

  Pal naast de Vaalwaard ligt recreatiegebied Rhederlaag, met verschillende campings en een jachthaventje. Een pontje vanuit Rheden brengt je naar de overkant van de IJssel. Het is een geliefde omgeving om te varen, te wandelen en te fietsen.

  Wandelen in de natuur

  De Vaalwaard is niet toegankelijk. Maar wil je graag wandelen door bijzondere uiterwaarden-natuur, dan kun je in de buurt terecht:

  Natuurherstel

  Vanaf 2013 voerde Natuurmonumenten in de Vaalwaard werkzaamheden uit om de uiterwaarden-natuur te versterken. Later volgden de Koppenwaard en de Velperwaarden. Lees meer over het LIFE-project Floodplain Development.

  Life + Natura 2000 + Postcode Loterij
  Insecten Vaalwaard
  Verrekijker Vaalwaard