Ga direct naar inhoud
Nieuws

196 nesten van de lepelaar in Quackjeswater

10 juni 2021 | Chantal van Burg

Boswachter Han Meerman telde onlangs 196 lepelaarsnesten. “ In het voorjaar voeren we deze telling twee keer uit. Samen met leden van de Werkgroep Lepelaar tellen we de nesten met de inzet van een drone. Zij hebben ontheffing om met een drone boven Voornes Duin te vliegen, een Natura 2000-gebied. Door met de drone op gepaste afstand te blijven is er geen overlast voor de vogels. ”

Lepelaar

Een paar jaar geleden vond het tellen nog zonder digitale middelen plaats. “Dan legden wij, Mark Hoekstein van de Werkgroep Lepelaar en ik,  een inspannende tocht af door het water, langs bomen en door struiken om uiteindelijk de nesten met eigen ogen te zien. Je kunt de nesten niet bekijken als er jongen zijn, dat zou teveel verstoring geven. Dus telden we de lege nesten aan het eind van het broedseizoen, als alle lepelaars de kolonie al verlaten hadden.”

Lepelaarsnesten

Omdat de lepelaars in fases aankomen bij het Quackjeswater wordt er twee keer geteld. Begin maart komen de eerste volwassen vogels hier aan om te paren en een nest te bouwen. Begin april kruipen de eerste jongen uit het ei. Zo komt het voor dat de eerste jongen vliegvlug zijn als de later gearriveerde lepelaars nog op hun eieren zitten. Vandaar deze twee tellingen.

“Vorig jaar telden we 130 nesten, een vrij laag aantal. Het aantal nesten schommelt van jaar tot jaar, de oorzaak daarvan is niet altijd duidelijk”, aldus boswachter Han. “Dat er vorig jaar minder nesten waren had wellicht te maken met de lage waterstand, vanwege de droogte. Daardoor konden vossen makkelijker in de kolonie komen en zorgden zij voor verstoring.  In dit natte voorjaar is de waterstand gelukkig weer op peil. Tijdens de telling hadden we ook nog een primeur voor Quackjeswater! We telden namelijk ook twee nesten van de Grote zilverreiger.”

Landelijk gezien gaat het goed met de lepelaar. Er komen steeds meer nieuwe kolonies bij, zoals de kolonie in de Nieuwkoopse Plassen in de buurt van Rotterdam.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven