Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Nieuw maaibeheer voor Vreugderijkerwaard

20 februari 2017 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten Salland gaat in de Vreugderijkerwaard het maaibeheer aanpassen. Ten gunste van de bijzondere natuurwaarden in dit oer-Hollandse rivierenlandschap.

Nieuw maaibeheer voor Vreugderijkerwaard

<h3>Nieuw maaibeheer</h3>
<p>Hans Gronert, coördinator Natuurbeheer in Salland vertelt over de vernieuwingen in het maaibeheer: “De begrazing van het rivierduin door zo’n 40 Herefords runderen en enkele paarden gaan we meer variëren. Op plekken waar we wel machinaal kunnen maaien doen we dat twee keer.” Dit moet er voor zorgen dat de stroomdalflora nog beter kunnen ontkiemen. Vergrassing en verruiging door met name akkerdistel gaan we hiermee te lijf.” Gronert vervolgt: “In 2018 staan we aan de slag met een Natuurvisie voor de Vreugderijkerwaard. Daarin bepalen we koers voor natuur, cultuurhistorie en beleving voor de komende 18 jaar.”</p>

placeholder

<p>Hereford Koe (Bos domesticus) - Vreugderijkerwaard, IJsseluiterwaarden, IJssel, Zwolle, Salland, Overijssel, Nederland, Europa<strong>Fotograaf</strong>: © Natuurmonumenten - Paul van Gaalen<strong>Bron</strong>: Natuurmonumenten<br /></p><h3>Hun waard</h3>
<p>In het beheer van de Vreugderijkerwaard kan Natuurmonumenten niet zonder haar enthousiaste vrijwilligersgroep. Zij zijn integraal aan het werk in ‘hun’ waard. Maarten Houtsma, coördinator van de vrijwilligersgroep vertelt: “We snoeien de meidoornhagen, knotten wilgen en zorgen dat het gebied open blijft. Daarnaast doen we ook toezicht, excursies en onderhouden de recreatieve voorzieningen.”</p>
<h3>Unieke stroomdalflora</h3>
<p>De Vreugderijkerwaard is uniek vanwege haar zogenaamde stroomdalflora. Stroming en zandafzet zorgen er voor metershoge zandduinen langs de rivier. Hier groeien planten als bevertje, liggende ereprijs, tijm, sikkelklaver en blauwe bremraap. Ze zijn met de stroom van de IJssel meegelift uit Midden-Europa en zo in ons land doorgedrongen.</p>

placeholder

<p>Walstrobremraap (Orobanche caryophyllacea) - Vreugderijkerwaard, IJsseluiterwaarden, IJssel, Zwolle, Salland, Overijssel, Nederland, Europa<strong>Fotograaf</strong>: © Natuurmonumenten - Paul van Gaalen<strong>Bron</strong>: NatuurmonumentenZelf de vreugderijkerwaard beleven
</p><p>Het unieke rivierenlandschap van de Vreugderijkerwaard is alleen toegankelijk tijdens excursies. Ontmoet de wintergasten van de Vreugderijkerwaard tijdens een wandeling met de boswachter op 26 februari. <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vreugderijkerwaard/activ… snel of bekijk de andere data &gt;&gt;</a></p>

placeholder

<h3> </h3>

Jantine Wesselink, boswachter Communicatie & Beleven Salland
Jantine Wesselink