Ga direct naar inhoud
Nieuws

Omgeving denkt mee over toekomst Vreugderijkerwaard

18 juli 2019 | Jantine Wesselink

Op donderdagavond 11 juli is in de Vreugdehoeve in Zwolle gedacht en gesproken over de toekomst van de Vreugderijkerwaard. De oogst van de avond is vooral een eenduidig beeld over de toekomst van dit unieke natuurgebied. Maar vooral ook mooie gesprekken tussen buren, betrokkenen, vrijwilligers en boswachters.

stickers plakken consultatie Vreugderijkerwaard

Dilemma’s stickeren

Uit de stellingenronde en de plenaire discussie erna blijkt dat we voor de meeste doelen breed gedragen steun is. De aanwezigen uitte onder meer hun zorgen over de kwetsbare stroomdalflora, waterveiligheid, stromend water in de nevengeul, de recreatie (op het water) en de steeds toenemende druk op het gebied. De discussie ging vooral over het wel of niet ontwikkelen van stukjes ooibos, het wel of niet laten liggen van dood hout en het wel/niet aanleggen van een wand voor oeverzwaluwen. Hierbij maakt een groot deel van de aanwezigen zich vooral zorgen over de waterveiligheid en de ruimte die de rivier moet krijgen.

Rust en rijkdom in de waard

“In het groepsgesprek na afloop waren ‘geen intensieve recreatie’ en ‘rust en rijkdom moeten blijven’ opvallende hartenkreten. Die nemen we uiteraard ter harte. vertelt Hans Gronert, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten in de Vreugderijkerwaard.

Hans Gronert in Vreugderijkerwaard

Wat ons opviel

De deelnemers wisten ons soms behoorlijk te verrassen. Een paar opvallende uitkomsten:

  • Bij recreatie en beleven werd spontaan de nieuwe stelling ‘geen intensieve recreatie’, die unaniem groen werd bestickerd. Voor het toelaten van honden op het laarzenpad bleek nagenoeg geen steun. En voor een zwemstrandje aan het begin (noordkant) van de brug bleek eveneens geen steun.
  • De liefde voor de prachtige planten van het stroomdal bleek nog veel groter dan we al dachten. Over hoe we dat in de toekomst exact moeten beheren is iedereen het in grote lijnen eens; maatwerk is uiterst belangrijk. In hoeverre dit stukje ook daadwerkelijk beleefbaar moet zijn, zijn de meningen zeer verdeeld. Met name met het oog op verstoring.
  • Ook zien veel buren dat stromend water in de geul van zeer groot belang voor de waterkwaliteit en dus voldoende voedsel voor (broedende) vogels. Daar is dus werk aan de winkel, want het waterpeil in de geul is door de droogte van vorig jaar dramatisch laag.
  • Enkele stemmen gingen op om te zorgen voor meer dynamiek in de rivier. Juist om het prilste stadium van stoomdalvegetatie  Maar wel met binnen de kaders van de waterveiligheid.
in gesprek consultatie Vreugderijkerwaard

De gebiedsvisie online

We verwachten de Gebiedsvisie eind 2019 gereed te hebben. Ben je benieuwd naar het resultaat of wil je maandelijks alle updates over de natuur in Salland? Houd dan in het nieuwe jaar deze pagina in de gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief>>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink