Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten wint prijs voor herstelde stuw

30 oktober 2017 | Ingrid Scholten

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft aan Natuurmonumenten de eerste prijs voor het stuwherstelproject in Rijksmonument Waterloopbos uitgereikt. De bekendmaking vond plaats tijdens de Nationale Sluizendag op 26 oktober j.l.

Natuurmonumenten wint prijs voor herstelde stuw

Beoordeling


Het juryrapport: “De jury heeft grote waardering voor de wijze waarop dit unieke object in oude glorie is hersteld. Dat geldt in cultuurhistorisch opzicht maar ook voor de technische kwaliteit van de restauratie. Het oorspronkelijke concept als eenvoudig opgebouwde stuw als waterbouwkundig meet- en regelwerk komt hiermee volledig tot zijn recht. De direct bij de entree gelegen, voor publiek zichtbare, terughoudend gerestaureerde stuw verhoogt bovendien de belevingswaarde van het Waterloopbos.”


Trotse boswachter


Boswachter Norbert Kwint: “Natuurmonumenten heeft met het herstel van deze Romijnstuw een begin gemaakt met de restauratie van het Rijksmonument Waterloopbos. Het is fantastisch dat dit initiatief nu wordt beloond met deze prijs. Daarnaast zijn we trots op de waardering voor de kwaliteit van het herstelwerk. Dat geeft veel inspiratie voor onze verdere plannen voor het ontwikkelen van het Waterloopbos, waarvoor we ongeveer 7,5 miljoen euro nodig hebben.”

Ingrid Scholten
logo