Nieuws van de boswachter

Opening gerestaureerde Romijnstuw Waterloopbos

13 februari 2017 | Ingrid Scholten

Gedeputeerde Rijsberman (Provincie Flevoland), wethouder Haagsma (Gemeente Noordoostpolder) en gebiedsmanager Akkerman (Natuurmonumenten) stelden op maandag 13 februari 2017 de gerestaureerde Romijnstuw in het Waterloopbos in werking. Hiermee gaven zij de aftrap voor de grootschalige restauratie van Rijksmonument Waterloopbos in de Noordoostpolder.

Opening gerestaureerde Romijnstuw Waterloopbos

Met zijn civiele technische achtergrond kon Gedeputeerde Rijsberman het nationaal en internationaal belang van het Waterloopbos goed duiden. Wethouder Haagsma sprak de wens en het vertrouwen uit dat Natuurmonumenten zoveel mogelijk mensen laat kennis maken met het Waterloopbos: zonder daarbij de hoge natuurwaarde uit het oog te verliezen. Gebiedsmanager Akkerman roemde de grote inzet van vrijwilligers en sprak zijn waardering uit voor de samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Tenslotte bedankte hij de diverse particuliere fondsen voor hun bijdrage aan dit project.

placeholder

Fotograaf: Rutger de VriesBron: Natuurmonumenten

Ingrid Scholten
logo