Ga direct naar inhoud
Nieuws

Laatste slag voor ontwikkeling nieuwe natuur Weteringse Broek

16 november 2021 | Ramona Fredriks

De aanleg van in totaal 75 hectare natuur in het Weteringse Broek is bijna afgerond. Eind november en begin december zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden aan de overkant van de Grote Wetering bij Vliegveld Teuge.

Laatste slag voor ontwikkeling nieuwe natuur Weteringse Broek

Het gaat om de ontwikkeling van deze percelen naar vochtige kruidenrijke graslanden, die mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Gelderland vanuit de Regeling ruimte voor Gelderland 2020-2025 Nieuwe Natuur.

Herstel landschapselementen

Op de perceelgrenzen zijn op dit moment al verschillende prachtige landschapselementen aanwezig, zoals knotwilgen en een elzensingel. Natuurmonumenten werkt aan het herstel van deze oude knotwilgen en zal ook rijen nieuwe knotwilgen aanplanten. Langs de oostgrens van de percelen zal de elzensingel verder worden doorgetrokken. Deze singels en rijen wilgen vervullen een belangrijke functie in ons landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap waarin verschillende dier- en plantsoorten in leven. Goed voor de biodiversiteit dus. Daarom moeten ze goed onderhouden worden.Slootonderhoud en verwijderen van bosopslag

Schone sloten zijn belangrijk voor goede wateraanvoer en -afvoer. Daarom worden de sloten aan de zuidkant van de percelen geschoond. Langs de sloten maken we dichtgegroeide stukken weer open door opkomende jonge boompjes (bosopslag) te verwijderen. De ontwikkeling van een hoog bos is namelijk ongewenst vanwege de nabije ligging van Vliegveld Teuge en het open cultuurlandschap.Natuurlijke bosranden

Voorheen zag je op veel plekken harde bosranden. Grasland stopt abrupt en gaat over in hoge bomen. De natuur krijgt echter meer kansen als de overgang van bos naar grasland geleidelijk verloopt via een struiken- en een kruidenlaag, een zogenaamde mantel-zoom vegetatie. Natuurmonumenten gaat aan de noordkant van de percelen aan de slag met het aanplanten van een mantel-zoom vegetatie. De gekozen aanplant is gebiedseigen en met de aanplant wordt een mooie verbinding gelegd met het naastgelegen natuurbos aan de noordkant. In de struiken (de mantel) vinden veel zoogdieren en vogels voedsel en nestgelegenheid. De bloeiende kruiden vormen de zoom en zijn vooral een voedselbron voor vlinders en andere insecten. Maar een mantel-zoomvegetatie is niet alleen nuttig voor dieren, ook veel mensen weten de bloeiende bosranden te waarderen.Kruidenrijk maaisel

In de nazomer van 2022 brengen we kruidenrijk maaisel aan om zo de juiste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van kruidenrijke graslanden in dit deel van het Weteringse Broek. Dit maaisel komt van onze eigen graslanden uit de omgeving.

 

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks