Witte Veen

Projecten in Witte Veen

  • Jeroen Waanders in Witte Veen
    Project

    Natuurherstel Witte Veen

    De komende jaren gaat Natuurmonumenten aan de slag met de versterking van de natuur in het Witte Veen bij Haaksbergen. Hier ligt nog 30 hectare hoogveen, zeer zeldzaam geworden in Nederland. En daarmee helaas ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Boswachter Jeroen Waanders legt uit waarom dit nodig is.

  • logo