Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws uit Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

 • kust
  17 september 2020 | Paul Begijn

  Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

  Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.

 • bontbekken
  29 juni 2020 | Paul Begijn

  Nestbescherming Oosterschelde groot succes

  De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

 • excursies
  23 mei 2020 | Paul Begijn

  Ga mee op digitale ontdekkingstocht in Nationaal Park Oosterschelde

  Op zondag 24 mei is de 21e editie van de Europese Dag van het Nationale Park. Speciaal voor deze editie nemen boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten en Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde je mee op een digitale ontdekkingstocht langs de vogelrijke randen van de Oosterschelde.

 • bontbekplevier
  24 april 2020 | Paul Begijn

  Bontbekplevieren strandje Oosterschelde beter beschermd

  Het paartje bontbekplevieren op het schelpenstrandje bij Kattendijke dat vorig jaar van het nest werd verstoord en waarvan de eieren moedwillig werden vertrapt, is weer terug. Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten nemen daarom maatregelen om het nest beter te beschermen en hopen op begrip van inwoners en dagjesmensen.

 • duiker
  12 maart 2020 | Paul Begijn

  Duikers brengen onderwaterwereld Oosterschelde in beeld

  Duikers brengen de onderwaterwereld van de Oosterschelde en Haringvliet in aanloop en tijdens World Fish Migration Day.

 • Werkzaamheden Roggenplaat winter 2019
  03 februari 2020 | Natuurmonumenten

  Minister sluit zandsuppletie Roggenplaat officieel af

  De zandsuppletie op de Roggenplaat is afgerond en de voedselrijke zandplaat kan de komende decennia weer fungeren als 'wegrestaurant' voor tienduizenden vogels op trek en rustplaats voor zeehonden.

 • lepelaars
  30 december 2019 | Paul Begijn

  Roggenplaat in Oosterschelde gered

  De grootste en meest voedselrijke zandplaat van Nationaal Park Oosterschelde, de Roggenplaat, is voor tenminste 25 jaar gered.

 • Plompe Toren2
  18 december 2019 | Paul Begijn

  Restauratiewerkzaamheden Plompe Toren in maart 2020 afgerond

  De Plompe Toren heeft afgelopen jaren weer en wind doorstaan, en staat nog altijd fier op de grens van land en water. Erosie heeft de stenen en het metselwerk aan de buitenkant echter flink aangetast. Daarom wordt de toren momenteel gerestaureerd.

 • rosse grutto's
  02 december 2019 | Paul Begijn

  Versneld herstel bodemleven Roggenplaat Oosterschelde

  Om het herstel van het bodemleven op de Roggenplaat in de Oosterschelde te stimuleren, zijn er proefvakken opgehoogd met een laagje bestaand voedselrijk zand van de Roggenplaat. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de ophoging van de zandplaat, zodat de Roggenplaat ook in de toekomst een rijk gedekte tafel blijft voor vogels als de rosse grutto, scholekster en wulp

 • scholeksters roggenplaat
  19 november 2019 | Paul Begijn

  Ophoging Roggenplaat in Oosterschelde op schema

  De zandsuppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde vordert gestaag. Het eerste deelsegment is inmiddels klaar met een inhoud van ruim 150.000 kuub zand. Met de zandsuppletie van de grootste en meest voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde wordt voorkomen dat de plaat in de golven verdwijnt.

 • logo