Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

Nieuws uit Zuidkust van Schouwen - Nationaal Park Oosterschelde

 • rosse grutto
  29 juni 2021 | Paul Begijn

  Ontdek de vogels van de Zuidwestelijke Delta

  Maak nu kennis met vogels in de Zuidwestelijke delta en ontdek de mooiste plekken om ze te kunnen zien met de nieuw uitgebrachte vogelkaart.

 • bontbekplevier
  23 april 2021 | Paul Begijn

  Nesten bontbekplevieren en strandplevieren langs Oosterschelde beter beschermd

  Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap zijn begonnen met het afzetten van stukken dijk en schelpenstrandjes langs de Oosterschelde. Met deze maatregel krijgen bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters de kans om in alle rust te broeden en hun kroost groot te brengen.

 • ree
  09 maart 2021 | Paul Begijn

  Boswachters maken zich zorgen om rust in Zeeuwse kraamkamers

  Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

 • Bescherm de kust
  24 februari 2021 | Paul Begijn

  Wat vind jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie?

  Laat ons weten wat jij van de Zeeuwse Omgevingsvisie vindt! Vul onze korte enquête in.

 • bontbekplevier
  25 november 2020 | Paul Begijn

  Bemoedigende resultaten nestbescherming kustvogels Oosterschelde

  Er kan met succes teruggekeken worden op de bescherming van nesten van bontbekplevieren, scholeksters en strandplevieren aan de Oosterschelde. Op 15 verschillende plekken zijn strandjes en dammen afgezet om het broedsucces te bevorderen.

 • drieteenstrandloper
  02 november 2020 | Paul Begijn

  Zeeuwse Natuurambitie zet in op herstel leefgebieden en vergroten soortenrijkdom

  Natuurmonumenten pleit samen met vijf andere natuurorganisaties in Zeeland in een gezamenlijke Natuurambitie voor herstel van ecosystemen en een grotere soortenrijkdom. In tien jaar tijd van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel, zo luidt de opgave.

 • scholeksters
  28 september 2020 | Paul Begijn

  Voorspoedig herstel bodemleven Roggenplaat

  Het bodemleven in de opgespoten delen van de Roggenplaat, lijkt zich voorspoedig te herstellen. Met name wadpieren worden volop aangetroffen. En dat is goed nieuws voor alle kustvogels die momenteel op trek zijn en aanschuiven aan het grootste wegrestaurant in de Oosterschelde.

 • kust
  17 september 2020 | Paul Begijn

  Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

  Zes natuurorganisaties hebben een zienswijze bij de gemeente Schouwen-Duiveland ingediend tegen het verlenen van een vergunning Wet natuurbescherming voor het project Brouwerseiland.

 • bontbekken
  29 juni 2020 | Paul Begijn

  Nestbescherming Oosterschelde groot succes

  De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

 • excursies
  23 mei 2020 | Paul Begijn

  Ga mee op digitale ontdekkingstocht in Nationaal Park Oosterschelde

  Op zondag 24 mei is de 21e editie van de Europese Dag van het Nationale Park. Speciaal voor deze editie nemen boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten en Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde je mee op een digitale ontdekkingstocht langs de vogelrijke randen van de Oosterschelde.

 • logo