Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bemoedigende resultaten nestbescherming kustvogels Oosterschelde

25 november 2020 | Paul Begijn

Natuurmonumenten heeft afgelopen jaar mooie stappen gezet om het broedsucces van bontbekplevieren, scholeksters en strandplevieren langs de Oosterschelde te bevorderen. Dankzij een toegekende subsidie van het nationaal park zijn materialen aangeschaft om op 15 verschillende plekken strandjes en dammen af te zetten waar deze kwetsbare kustvogels broeden. Uit monitoringsgegevens blijkt nu dat 21 bontbekplevieren, 17 scholeksters en 2 strandplevieren zijn grootgebracht.

bontbekplevier

In het project is intensief samengewerkt met Nationaal Park Oosterschelde, Het Zeeuwse Landschap en Delta Milieu Projecten (DMP). In totaal zijn op 15 verschillende plekken langs de Oosterschelde schelpenstrandjes en strekdammen afgezet met schapenraster om verstoring tegen te gaan. Om de overlast voor recreanten en inwoners te beperken, is pas overgegaan tot afzetting van de locatie bij de waarneming van een nest of broedgedrag. Vrijwilligers en natuurbeheerders hebben dat continue bijgehouden.

Bontbekplevieren broeden graag op een kale ondergrond in het schelpengruis, zoals hier bij Kattendijke.

Voor de locatie strandje Kattendijke heeft Natuurmonumenten vrijwilliger Thom de Bruijn weer fantastisch werk verricht. Werd daar vorig jaar nog een nest vertrapt, dit jaar wist hij het nest goed te beschermen en de inwoners te betrekken bij het project zodat er meer waardering ontstond. In het kader van successen delen heeft hij samen met het nationaal park en Natuurmonumenten de inwoners en dorpsraad uitgenodigd voor een excursie naar de locatie van de bontbekplevieren. Door de telescoop zagen de ruim twintig aanwezigen drie donzige kuikentjes ronddartelen op hun geliefde strandje.

Natuurmonumentenvrijwilliger en wetlandwacht Thom de Bruijn heeft zich ingezet om het strandje bij Kattendijke te beschermen

Uit monitoring is gebleken dat op de 15 uitgerasterde strandjes en dammen 19 nesten van bontbekplevieren zijn beschermd, 12 nesten van scholeksters en 1 van de strandplevier. Ondanks enkele tegenslagen, waaronder predatie door grote meeuwen en een stormvloed, zijn veel kuikens groot gebracht. Uiteindelijk zijn 21 vliegvlugge bontbekplevieren waargenomen, 17 scholeksters en 2 strandplevieren. Een deel van deze vogels is ook geringd door DMP en 1 bontbekplevier is zelfs al waargenomen in het westen van Frankrijk (Bretagne). Inmiddels kunnen we ook melden dat er subsidie is toegekend voor 2021 om nieuwe materialen aan te schaffen. We willen dit succes dan ook graag voortzetten.

Paul Begijn
Paul Begijn