Ga direct naar inhoud
Nieuws

Handen op elkaar voor duurzame oesterkweek in Zeeuwse Delta

06 maart 2023 | Paul Begijn

Zeven partijen hebben vanochtend de intentieovereenkomst ‘Oesterkweek, Duurzaamheid en Natuur’ ondertekend. De Nederlandse Oestervereniging, Zeeuwse Milieufederatie, Vereniging Natuurmonumenten, ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Nationaal Park Oosterschelde en Provincie Zeeland onderschrijven in deze overeenkomst om in de periode 2023 tot en met 2027 gezamenlijk te werken aan de bevordering van zowel een duurzame oestercultuur als aan een veerkrachtige natuur in de Zeeuwse Delta.

Roggenplaat

Veranderende omstandigheden in de Zeeuwse Delta

Aanleiding voor deze intentieovereenkomst zijn veranderende omstandigheden in de Zeeuwse Delta die mede de toekomst van de oestercultuur in Zeeland bepalen. Door grote systeemveranderingen in de Zeeuwse Delta, zoals onder andere de bouw van de Deltawerken, is er in de afgelopen 100 jaar een tamelijk fragiel estuarien ecosysteem ontstaan. De Zeeuwse Delta vormt een belangrijke schakel in het internationale natuurnetwerk Natura 2000. Uitgangspunt is dat in dit bijzondere getijdengebied een optimale balans bestaat tussen economie en natuur.

oesterconvenant

Maandagochtend 6 maart zetten 7 partijen hun handtekening onder het oesterconvenant, dat een stevige basis vormt voor een duurzame oesterkweek en herstel van de deltanatuur.

Doelen intentieovereenkomst

In de overeenkomst worden een aantal doelen geformuleerd:

  • gezamenlijk optimaliseren van locatiekeuzes. Voor toekomstige oesterkweek streven we naar locaties die gunstig zijn voor oesterkweek én natuur;
  • steunen van plannen die een positieve bijdrage leveren aan natuurdoelstellingen in de Zeeuwse Delta. Welke plannen dit zijn, is te lezen in het Uitvoeringsprogramma 
  • in het kader van de (op rijksniveau) op te stellen Voedselstrategie, Zeeland positioneren als een (internationaal) aantrekkelijke regio voor gezonde en klimaatvriendelijke voedselproducten;
  • ontwikkelen van een omgeving waarin economische activiteiten bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en herstel van biodiversiteit.

Twaalf concrete actiepunten

De partijen werken gezamenlijk aan twaalf concrete actiepunten, verspreid over drie sporen: oesterkweek, duurzaamheid en natuur. Een van die actiepunten is een onderzoek naar de perspectieven van oesterkwekers in de Grevelingen. De zuurstofloosheid in diepe delen van het Grevelingenmeer heeft ervoor gezorgd dat de omstandigheden voor oesterkweek in het Grevelingenmeer de laatste jaren zijn verslechterd. De kwekers in dit gebied worden geconfronteerd met een somber economisch perspectief.

Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren; de insteek is om middels de realisatie van een doorlaatmiddel (beperkt) getij terug te brengen in de Grevelingen. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Vooruitlopend op de mogelijke realisatie van een doorlaat, wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om op enigerlei wijze aan de zorgen van de kwekers in het Grevelingenmeer tegemoet te komen.

Paul Begijn
Paul Begijn