Ga direct naar inhoud
Nieuws

Informatiepanelen wijzen bezoeker op kwetsbare vogel broed -en rustgebieden langs Oosterschelde

30 augustus 2019 | Paul Begijn

Informatiepanelen gaan bezoekers langs de Oosterschelde op kwetsbare dijkvakken gaan attenderen waar vogels broeden en rusten. Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde hebben deze zomer informatiepanelen laten plaatsen

bontjes

De informatiepanelen staan op dijkvakken aan de Zuidkust van Schouwen die in de huidige situatie al gesloten zijn, maar waar ondanks een gesloten verklaring nog veel verstoring plaatsvindt van kustvogels.

“Er is steeds minder ruimte voor kustvogels om bij hoog water een veilig heenkomen te zoeken en om een nestje te kunnen bouwen”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. Soorten als de scholekster en bontbekplevier gaan in aantallen steeds verder achteruit. Begijn: “Scholeksters en bontbekplevieren bouwen hun nest graag tussen de basaltblokken en op schelpenstrandjes. Echter door verstoring van recreanten mislukken steeds meer broedsels. Ook zijn de dijktaluds erg in trek bij grote groepen wulpen en scholeksters, die bij hoog tij even komen uitrusten en wachten tot de voedselrijke zandplaten en slikken weer droog vallen.”

Nest bontbekken

In het Natura 2000 beheerplan zijn verschillende dijkvakken langs de Oosterschelde afgesloten voor bezoekers. Aan de Zuidkust van Schouwen zijn in totaal zeven trajecten afgesloten. Begijn: “Het gaat dan om een stukje dijktraject dat vaak niet langer is dan een kilometer. Fietsers en wandelaars kunnen hun tocht hier een stukje landinwaarts vervolgen, om een kilometer verderop weer volop te kunnen genieten van het kabbelende Oosterschelde water.” Begijn hoopt op meer begrip van bezoekers en politiek voor de afgesloten dijktrajecten en de functie voor broedvogels en overtijende kustvogels. “De informatiepanelen zijn vooral gericht op de verwondering, om bezoekers ook vooral uit te nodigen om de vogels van een afstandje te bekijken en om de iets meer te weten te komen over de lokale vogeltrek in de Oosterschelde.”

bontbekplevier

Natuurmonumenten stelt dat er aan de situatie an sich helemaal niks is veranderd. Begijn: “Het gaat om dijktrajecten die al jaar en dag zijn afgesloten. Maar omdat er nooit is gecommuniceerd op deze trajecten, stuitte het op veel onbegrip. Dat hopen wij nu weg te kunnen nemen met de informatiepanelen die een educatieve insteek hebben. We roepen mensen ook vooral op om te blijven genieten van de prachtige Oosterschelde, maar wel met respect voor planten en dieren.”

De informatiepanelen zijn mede mogelijk gemaakt door Nationaal Park Oosterschelde en de Provincie Zeeland.

projectbord
Paul Begijn
Paul Begijn